onKernelRequest
onKernelResponse
Mensenrechten

Mensenrechten

Triodos logo
100%
Bekijk Details
Beleid

Triodos Bank behaalt nog steeds een uitstekende score als het gaat om mensenrechten en voldoet aan alle eisen in de BankWijzer. 

De bank zet zich in voor mensenrechten in haar eigen bedrijfsvoering en hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien van elke vorm van discriminatie op de werkvloer. Triodos stelt ook strenge eisen aan bedrijven. Op operationeel niveau moeten ze beschikken over een effectief klachtenmechanisme en een zorgvuldig beoordelingsproces met betrekking tot mogelijke schendingen van mensenrechten. De landrechten van inheemse en lokale gemeenschappen, kinderrechten en de rechten van mensen met een handicap moeten worden gewaarborgd. De bank wijst economische activiteiten in bezette gebieden af. De eisen gelden ook in de toeleveringsketen.

Praktisch

Uit een praktijkonderzoek in 2018 bleek dat Triodos Bank geen krediet had verstrekt aan de vijf bedrijven die voor dit onderzoek waren geselecteerd. Er werd onderzocht hoe banken reageren op bedrijven die slachtoffers van mensenrechtenschendingen onvoldoende compenseren voor de schade. Toen bleek dat aan geen van de bedrijven werd geleend, werd Triodos Bank niet verder in het onderzoek opgenomen.

vdk logo
90%
Bekijk Details
Beleid

De bank scoort zeer goed op vlak van mensenrechten. In de vorige analyse scoorde vdk hier al goed op, maar sindsdien heeft ze haar beleid omtrent nederzettingen in bezette gebieden en landroof verder aangescherpt. Op dit vlak staan ze dan ook aanzienlijk verder dan de meeste andere banken in de analyse.

Argenta logo
67%
Bekijk Details
Beleid

Het mensenrechtenbeleid van Argenta kende in de afgelopen jaren een verbetering, maar is nog steeds slechts voldoende.

Ondanks dat de bank enkel investeert in bedrijven die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens volgen, communiceert ze hier erg algemeen over. Het is niet duidelijk hoe (het naleven van) mensenrechten de investeringskeuzes van Argenta beïnvloeden. Hoewel de bank verklaart rekening te houden met onder andere de rechten van kinderen of mensen met een beperking, blijft onduidelijk op welke manier dit precies meeweegt in haar beleid. Dit beleid zou dus uitdrukkelijker en gedetailleerder moeten worden uitgewerkt.

KBC logo
67%
Bekijk Details
Beleid

KBC scoort voldoende op vlak van mensenrechten.

De bank onderschrijft internationale conventies zoals de OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Hierdoor verbindt KBC zich ertoe om de bedrijven die ze financiert te verplichten om processen op te zetten om de schending van mensenrechten waar ze direct of indirect aan bijdragen, te herstellen. Toch sluit KBC niet alle investeringen uit in bedrijven die betrokken zijn bij ernstige schendingen van mensenrechten, en zijn er nog aanzienlijke lacunes in haar beleid. Zo heeft ze geen specifiek beleid over landroof en vrouwen- en kinderrechten. Verder heeft de bank geen uitdrukkelijk beleid voor bedrijven die nederzettingen mogelijk maken, inclusief hun economische activiteiten, in bezette gebieden in overeenstemming met het Internationaal Humanitair Recht.

KBC sluit financiële activiteiten uit met de meeste controversiële regimes. De lijst van deze regimes en de methodologie achter het opstellen ervan zijn niet publiek beschikbaar. Hierdoor is externe controle onmogelijk.

Praktisch

De internationale Don’t Buy Into Occupation-coalitie publiceerde in 2023 haar recentste rapport. Daaruit blijkt dat KBC voor meer dan een miljard euro bedrijven financiert die actief zijn in de illegale Israëlische nederzettingen op Palestijns gebied. Deze nederzettingen zijn door het internationaal recht erkend als oorlogsmisdaden. Bedrijven die daar actief zijn, lopen een groot risico om deel te nemen aan de schending van mensenrechten.

Uit onderzoek (November 2023) van CINEP, Cooperacción, CENSAT en Fair Finance International blijkt dat KBC meer dan 348 miljoen dollar aan leningen had verstrekt aan de mijnbouwgigant Glencore. Deze multinational staat bekend om haar zeer problematische activiteiten en de vele mensenrechtenschendingen die ze veroorzaakt, bovenop milieuvervuiling en corruptie.

ING logo
69%
Bekijk Details
Beleid

Het beleid van ING omtrent mensenrechten is over het algemeen vrij sterk, maar bevat wel enkele cruciale tekortkomingen. 

Het positieve nieuws is dat ING enkele belangrijke internationale richtlijnen (de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, bijvoorbeeld) heeft geïntegreerd in haar mensenrechtenbeleid. Dat levert de bank veel punten op in de BankWijzer. Maar die richtlijnen worden wel niet toegepast bij het vermogensbeheer voor klanten, dat zou een eerste mogelijke verbetering kunnen zijn.

Daarnaast is het ook erg spijtig dat de bank niet eist dat bedrijven geen nederzettingen of economische activiteiten toestaan in bezette gebieden, zoals bepaald in het Internationale Humanitaire Recht. Bovendien eist ING ook niet van bedrijven dat ze naleving van mensenrechten, zoals beschreven in de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, opnemen in contracten met onderaannemers en toeleveranciers. Verder vraagt ING niet dat bedrijven de rechten van mensen met een beperking respecteren. 

Om haar score te verbeteren, moet ING bovenstaande problemen oplossen. Bovendien kan de bank ook beginnen eisen van de bedrijven dat ze zich verbinden aan het respecteren van mensenrechten, zoals beschreven in de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Deze richtlijnen dienen ook te worden gevolgd bij het opstellen en implementeren van een due diligence proces.

BNP Paribas logo
62%
Bekijk Details
Beleid

BNP scoort voldoende op vlak van mensenrechten.

De bank behaalt een groot deel van haar score dankzij diverse internationale verbindingen die ze volgt, zoals de OECD Guidelines for Multinational Enterprises of de Equator Principles. Dit betekent dat BNP van de bedrijven die ze financiert verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot mensenrechten.

Zelf heeft de bank echter zeer weinig aansluitend beleid. Ze stelt bijvoorbeeld geen eisen omtrent het respecteren van de rechten van kinderen of mensen met beperkingen. Ook heeft BNP geen beleid om onder andere economische activiteiten in nederzettingen in bezette gebieden te verbieden, in lijn met het Internationaal Humanitair Recht.

Praktisch

De internationale Don’t Buy Into Occupation-coalitie bracht in 2023 haar recentste rapport uit. Daaruit blijkt dat BNP Paribas meer dan 23 miljard euro aan financiering gaf aan bedrijven actief in de Israëlische nederzettingenindustrie. Die nederzettingen zijn in het internationaal recht erkend als oorlogsmisdaden. Bedrijven die daar actief zijn lopen een aanzienlijk risico om betrokken te raken bij de schending van mensenrechten. BNP is de allergrootste Europese kredietverstrekker aan deze bedrijven en de tiende grootste Europese investeerder.

Belfius logo
50%
Bekijk Details
Beleid

Belfius onderschrijft de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, zoals de meeste andere banken. Daarnaast hanteert ze intern een nultolerantiebeleid tegen alle vormen van discriminatie. Belfius past ook de OECD Guidelines toe op bedrijven die ze financiert, wat onder meer inhoudt dat ze hen verplicht om mensenrechten te respecteren.

De bank heeft echter geen strikt mensenrechtenbeleid. Zo ontbreekt beleid omtrent het respecteren van de rechten van kinderen en mensen met een beperking. Ook heeft ze geen beleid omtrent de naleving van Internationaal Humanitair Recht in bezette gebieden of nederzettingen.

Praktisch

In september 2023 publiceerde de internationale Don’t Buy Into Occupation-coalitie haar recentste rapport. Daaruit blijkt dat Belfius en haar fondsbeheerder Candriam financiële relaties hebben ter waarde van 450 miljoen euro met bedrijven actief in de Israëlische nederzettingenindustrie. Die nederzettingen zijn in het internationaal recht erkend als oorlogsmisdaden. Bedrijven die er actief zijn lopen een aanzienlijk risico om deel te nemen aan de schending van mensenrechten.

Deutsche Bank logo
50%
Bekijk Details
Beleid

De score van Deutsche Bank’s beleid rond mensenrechten is licht gedaald en net onvoldoende.

Deutsche Bank zet zich in voor mensenrechten en verwijst gedeeltelijk naar verschillende internationale standaarden, zoals de UN Global Compact en de UN Guiding Principles of Business and Human Rights. Op het gebied van projectfinanciering voldoet de bank aan bepaalde criteria door zich te conformeren aan de Equator Principles en de IFC Performance Standards. In sommige gevallen zijn de eisen die Deutsche Bank aan haar klanten stelt te vaag geformuleerd. Zo verwacht de bank bijvoorbeeld dat klanten vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming krijgen van inheemse volkeren, maar niet van landgebruikers in het algemeen. Verder blijft reikwijdte van haar beleid omtrent kinderrechten onduidelijk. De bank verstrekt geen openbare informatie over bepaalde onderwerpen, zoals of ze van bedrijven eist dat ze niet opereren in bezette gebieden of dat ze mensenrechten integreren in hun toeleveringsketens.

Praktisch

Deutsche Bank heeft financiële banden met 25 bedrijven waarvan de mensenrechtenschendingen worden bekritiseerd in het rapport ‘Dirty Profits 9 - How much Pain for Corporate Gain’ uit 2022.

Crelan logo
27%
Bekijk Details
Beleid

Crelan houdt zich aan de OESO-richtlijnen voor mensenrechten, dwangarbeid en discriminatie, maar heeft geen document waarin dit beleid gedetailleerd wordt beschreven.

 

Over dit thema

Mensenrechten zijn rechten waar iedereen aanspraak op kan doen, welke afkomst, status, leeftijd, gender, geloof of seksuele voorkeur je ook hebt. Bijvoorbeeld het recht op privacy, onderwijs en vrijheid van meningsuiting. Vandaag worden mensenrechten nog altijd geschonden. Wanneer banken ondernemingen ondersteunen die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen, zijn zij mee verantwoordelijk. Door te eisen dat ondernemingen een degelijk mensenrechtenbeleid voeren voordat ze een lening of investering kunnen krijgen, kunnen banken beter inschatten of jouw geld geen mensen-of kinderrechtenschendingen in de hand werkt.

Vergelijk de andere thema's

Nieuws over dit thema