onKernelRequest
onKernelResponse

Starterskit

Er gaan steeds meer en luidere stemmen op dat dit niet de wereld is waarin we willen leven. Dat dit niet de wereld is die wij willen voor onze kinderen en kleinkinderen. Ook voor jongeren is zwijgen geen optie meer. Zij gaan vandaag massaal de straat op en eisen diepgaande maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Iedereen kan iets doen. Of we nu bankier, bedrijfsleider, politicus of gewone burger zijn.

Deze brochure geeft ons concrete tips. We kunnen ons geld weghalen bij banken die jaar na jaar blijven investeren in fossiele brandstoffen, de wapenindustrie en bedrijven die grove mensenrechtenschendingen plegen en dat geld verplaatsen naar banken die wel mee zijn met ons verhaal. Of we kunnen met z’n allen ons geld beleggen in duurzame coöperaties die het FairFin-label dragen. Het zijn slechts twee concrete voorbeelden van hoe we een verschil kunnen maken. Want ons geld slaapt niet. Dagelijks nemen we er indirect of direct beslissingen mee die invloed hebben op onze planeet, op onze toekomst en vooral op de toekomst van zij die na ons komen. Dus, doe met ons mee! Move Your Money! Els Lauriks, coördinator FairFin