onKernelRequest
onKernelResponse
Bonusbeleid

Bonusbeleid

Triodos logo
100%
Bekijk Details
Beleid

Het beloningsbeleid van Triodos Bank is uitstekend. 

De directie en het management ontvangen geen bonus. Medewerkers kunnen in uitzonderlijke gevallen een beloning krijgen van maximaal één maandsalaris (8% van het jaarloon). Het hoogste salaris bij Triodos Bank is tien keer hoger dan het laagste salaris.

vdk logo
87%
Bekijk Details
Beleid

Vdk bank scoort goed op haar bonusbeleid. Het directiecomité, het senior management en het backofficepersoneel ontvangen geen bonussen. Op die manier tracht de bank te voorkomen dat winstmaximalisatie boven maatschappelijke meerwaarde wordt gesteld bij belangrijke beslissingen. Commerciële medewerkers ontvangen wel bonussen, waarbij Vdk bank deels rekening houdt met langetermijncriteria zoals duurzaamheid.

Argenta logo
90%
Bekijk Details
Beleid

Het bonusbeleid van Argenta is uitstekend en behaalt bijna de maximumscore.

Het loon van alle medewerkers van Argenta (bedienden, kaderleden en directieleden) bestaat uit een vast bedrag. Er worden op geen enkel niveau bonussen uitgekeerd. De visie van Argenta is dat langetermijndoelstellingen belangrijker zijn dan winsten op korte termijn.

De enige tekortkoming is het gebrek aan informatie over het verschil tussen de hoogste en laagste lonen bij Argenta.

KBC logo
40%
Bekijk Details
Beleid

Op vlak van bonusbeleid scoort KBC onvoldoende. De bank houdt rekening met duurzaamheidsindicatoren bij het bepalen van bonussen. Hoe doorslaggevend die juist zijn, wordt echter niet gedeeld. Bovendien verstrekt KBC bonussen die 50% tot 100% van het vaste loon kunnen bedragen. Dit vergroot het risico dat managers en werknemers zich meer richten op financiële resultaten en minder op langetermijnprestaties of niet-financiële criteria.

Daarnaast is het hoogste vaste loon binnen de bank 57 keer hoger dan het laagste vaste loon, wat een aanzienlijk verschil is. De hoge bonussen en het gebrek aan transparantie over hoe deze worden bepaald, resulteren in de lage score.

ING logo
43%
Bekijk Details
Beleid

Het bonusbeleid van ING scoort ruim onvoldoende en is licht gedaald sinds de laatste analyse.

ING kan nog steeds een bonus terugvorderen als blijkt dat de daaraan gekoppelde doelstellingen niet behaald zijn. De Raad van Bestuur krijgt een bonus van maximaal 20% van het jaarsalaris. Het senior management en risk takers ontvangen een bonus van maximaal 100%. Er zijn uitzonderingen voor risk takers buiten de Europese Economische Zone (EEZ), waarbij hun bonus kan oplopen tot 200%.

Er is nog veel verbetering mogelijk. Zo communiceert de bank niet duidelijk over het verschil tussen het hoogste en het laagste vaste loon. Bovendien is ING ook niet transparant over welk deel van de bonus wordt bepaald door duurzaamheidsdoelstellingen.

BNP Paribas logo
32%
Bekijk Details
Beleid

BNP Paribas scoort ruim onvoldoende op het thema bonusbeleid.

De bank stelt geen beperking aan de omvang van bonussen. Hoewel BNP Paribas duurzaamheidscriteria hanteert bij het toekennen van bonussen, spelen deze slechts een zeer kleine rol. De bank maakt ook niet openbaar wat de criteria exact inhouden en welke standaarden moeten worden gehaald.

Bovendien bestaat er bij BNP Paribas geen beleid dat inkomensongelijkheid tussen de best en de minst betaalde werknemers beperkt.

Belfius logo
30%
Bekijk Details
Beleid

Belfius scoort ruim onvoldoende op haar bonusbeleid.

De bank stelt wel een duidelijk plafond aan de omvang van bonussen, namelijk maximaal 100% van het vast inkomen. In vergelijking met andere grootbanken valt dit mee, maar voor een bank die in handen is van de overheid blijft dit toch aanzienlijk hoog.

De bonussen zijn gelinkt aan langetermijndoelstellingen. Belfius kan ze ook terugeisen als ze onterecht toegekend werden. De bank schiet nog tekort op vlak van transparantie over hoe de bonussen worden berekend.

Deutsche Bank logo
37%
Bekijk Details
Beleid

De bank scoort ruim onvoldoende op vlak van bonusbeleid, al is de score licht gestegen sinds de laatste analyse.

De bonussen kunnen oplopen tot 200% van het vaste salaris. 60% van de bonussen worden toegekend op basis van langetermijndoelstellingen, maar hebben geen verband met duurzaamheidsdoelstellingen. De bank legde geen maximale verhouding vast tussen de laagste en hoogste salarissen van haar werknemers.

Crelan logo
25%
Bekijk Details
Beleid

Het bonusbeleid van Crelan is transparant, maar details over de vaste beloning worden niet gepubliceerd. Daarnaast hanteert de bank geen sociale of duurzaamheidscriteria bij het vaststellen van bonussen.

Over dit thema

Een bonus is het geld dat een bankdirecteur of-medewerker krijgt voor diens werkprestaties, bovenop zijn of haar loon. Na de financiële crisis van 2008 kreeg dit ‘bonusbeleid’ veel kritiek: banken gingen failliet door risicovol gedrag en gaven tegelijk miljoenen euro’s aan hun personeel in de vorm van bonussen. Bovendien zetten die bonussen het bankpersoneel aan om risico’s te nemen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de hele samenleving. Een goede bank koppelt een bonus aan lange termijndoelstellingen, is transparant over haar bonusbeleid en laat een bonus nooit hoger oplopen dan 10% van het vaste jaarsalaris.

Vergelijk de andere thema's

Nieuws over dit thema