onKernelRequest
onKernelResponse
Wapens uitsluiten

Wapens uitsluiten

Triodos logo
100%
Bekijk Details
Beleid

De richtlijnen van Triodos Bank met betrekking tot wapens blijven uitstekend. 

De bank sluit beleggingen in of financiering van bedrijven die actief zijn in de productie van en handel in conventionele en controversiële wapensystemen volledig uit. Bedrijven die goederen voor duaal gebruik (zowel militair als civiel) produceren, worden zorgvuldig beoordeeld en uitgesloten als producten voor niet-civiel eindgebruik bestemd zijn. Autonome wapensystemen worden ook volledig uitgesloten.

vdk logo
93%
Bekijk Details
Beleid

Vdk bank haalt ook voor het thema wapens een zeer goede score. De bank hanteert namelijk een nultolerantiebeleid ten aanzien van de productie en handel van diverse wapens. Het enige aspect waarmee de bank haar score nog kan verbeteren, is door haar beleid rond producten met een zogenaamd duaal gebruik (zowel militair als civiel) of geautomatiseerde wapens aan te scherpen. 

Argenta logo
93%
Bekijk Details
Beleid

Argenta scoort zeer goed op vlak van wapenbeleid.

De bank investeert niet in controversiële wapens die wettelijk verboden zijn, zoals clustermunitie, antipersoonsmijnen of biologische en chemische wapens. Daarnaast sluit ze ook nucleaire wapens uit. Argenta weert bovendien bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten halen uit de productie van andere ‘niet controversiële’ wapens. 


De enige stap waarmee ze haar score nog zou kunnen verbeteren, is door producten met duaal gebruik (zowel militair als civiel) of geautomatiseerde wapens te uit te sluiten.

KBC logo
67%
Bekijk Details
Beleid

KBC scoort voldoende op vlak van wapenbeleid. De bank sluit de meest controversiële wapens volledig uit, zoals clustermunitie, antipersoonsmijnen, biologische en chemische wapens, en kernwapens. Bedrijven die hierin actief zijn worden op een zwarte lijst geplaatst. KBC nam ook extra voorzorgsmaatregelen omtrent de levering van wapens aan wat ze ‘controversiële regimes’ noemt. De bank wil dus niet financieel bijdragen aan wapens die worden geleverd aan instabiele regio’s of regio’s waar mensenrechten worden geschonden.

Maar er zijn nog veel hiaten in KBC’s wapenbeleid. Producten met een zogenaamd duaal gebruik (zowel militair als civiel) worden niet besproken. Ook sluit ze dodelijke autonome wapensystemen (LAWS) niet helemaal uit, en classificeert ze landen die een disproportioneel budget toewijzen aan defensie niet als ‘controversiële regimes’.

ING logo
51%
Bekijk Details
Beleid

Het beleid van ING met betrekking tot wapens is net voldoende. De bank heeft geen beleid tegen investeringen in of financiering van bedrijven die wapens, wapensystemen, militaire transportmiddelen en andere militaire goederen leveren aan landen die een onevenredig groot deel van hun begroting aan wapenaankopen besteden. ING zou haar beleid kunnen verbeteren door financiering of investeringen uit te sluiten voor de levering van genoemde militaire middelen aan landen met een fragiele of falende staat.

ING scoort ook laag omdat het aanwezige beleid rond wapenhandel beperkt wordt toegepast. De bank blijft algemene bedrijfsleningen verstrekken aan wapenfabrikanten en haar gehele wapenbeleid geldt niet voor haar vermogensbeheer. ING heeft ook geen beleid rond dodelijke autonome wapensystemen (LAWS). Daarnaast sluit ze de productie van, onderhoud van en handel in (belangrijke onderdelen van) nucleaire wapens niet geheel uit.

Praktisch

Uit het praktijkonderzoek van onderzoeksinstituut Profundo ‘Controversial Arms Trade’ (2019) bleek dat ING 510 miljoen euro investeerde in 10 bedrijven die militair materiaal, zoals wapens, munitie en gevechtsvliegtuigen, leveren aan landen die mensenrechten schenden, in conflict zijn, ernstig corrupt of zeer fragiel zijn. ING verstrekte leningen aan één bedrijf en bezat aandelen en bedrijfsobligaties in de andere bedrijven.

BNP Paribas logo
60%
Bekijk Details
Beleid

BNP Paribas haalt een voldoende op vlak van wapenhandel.

De bank sluit een beperkt soort bedrijven uit die wapens produceren, ontwerpen of verkopen. Alleen bedrijven die controversiële wapens, zoals clustermunitie, chemische en biologische wapens en antipersoonsmijnen produceren, zijn uitgesloten. Dat is wettelijk verplicht. Financiering van militaire transportgoederen of producten met een duaal gebruik (zowel militair als civiel) worden niet gecontroleerd door BNP Paribas. Ook stelt ze geen beperking op de levering van wapens aan landen die mensenrechten ernstig schenden.

Praktisch

In september 2023 publiceerde de internationale Don’t Buy Into Occupation-coalitie haar recentste rapport. Daaruit bleek dat BNP Paribas meer dan 20 miljard euro aan leningen verstrekte en meer dan 3,5 miljard euro aan aandelen en obligaties bezat in bedrijven actief in de Israëlische nederzettingen. Die nederzettingen worden door het internationaal recht erkend als oorlogsmisdaden. Bedrijven die daar actief zijn, lopen een aanzienlijk risico om bij te dragen aan de schending van mensenrechten. BNP Paribas is nog de enige Europese bank die leningen verstrekt aan het bedrijf Elbit Systems, een wapenbedrijf met directe linken aan het Israëlische leger.

Belfius logo
48%
Bekijk Details
Beleid

Het wapenbeleid van Belfius is ruim onvoldoende.

De bank volgt de Belgische wetgeving door niet te investeren in controversiële wapens, zoals clustermunitie, antipersoonsmijnen, biologische en chemische wapens. Ook nucleaire wapens sluit ze volledig uit.

Belfius beperkt haar transacties met overheden omtrent wapens tot een bepaald geografisch gebied (NAVO-lidstaten, EU-lidstaten, Zwitserland en Oekraïne). Dit gebied werd uitgebreid sinds de laatste analyse. Verder heeft de bank geen regels in stand om leveringen naar “gevoelige gebieden” te voorkomen.

Deutsche Bank logo
30%
Bekijk Details
Beleid

Het wapenbeleid van Deutsche Bank blijft zwak en is zelfs verslechterd ten opzichte van de vorige analyse.

De bank sluit financiering van producenten van clustermunitie, antipersoonsmijnen en NBC-wapens niet langer duidelijk uit. Haar beleid van 2018 inzake controversiële wapens is niet langer te vinden op de website van de bank, terwijl het standpunt in haar niet-financiële verslag vaag blijft.

Op veel kritieke punten zijn de richtlijnen van Deutsche Bank nog steeds ontoereikend of ontbrekend. De bank heeft bijvoorbeeld geen duidelijk beleid over autonome wapens opgesteld. Bovendien zegt Deutsche Bank dat ze wapenembargo's naleeft, maar stelt hieromtrent geen expliciete eisen aan haar klanten.

Crelan logo
23%
Bekijk Details
Beleid

Crelan zegt dat het bedrijven uitsluit die betrokken zijn bij wapenproductie, gokken, illegale activiteiten, enz. Het type wapens dat onder de uitsluiting valt, wordt echter niet gespecificeerd.

Over dit thema

Ook in tijden van oorlog aan de grenzen van Europa is de productie van wapens door multinationale bedrijven een groot probleem. Te veel wapens komen in handen van wrede regimes of in de handen van burgers, al dan niet met slechte bedoelingen. De enorme winsten die deze bedrijven maken, zorgen dan wel voor veilige en stabiele investeringen voor banken, voor onze samenleving blijft deze industrie een bron van onveiligheid en instabiliteit. Een goede bank haalt haar investeringen weg uit bedrijven die betrokken zijn bij wapenproductie en wapenhandel.

Vergelijk de andere thema's

Nieuws over dit thema