onKernelRequest
onKernelResponse
Arbeidsrechten

Arbeidsrechten

Triodos logo
94%
Bekijk Details
Beleid

Triodos Bank presteert zeer goed op het gebied van arbeidsrechten, zelfs hoger dan in de laatste analyse van 2022. 

Triodos Bank onderschrijft de fundamentele arbeidsnormen van de ILO en integreert deze in haar inkoopprincipes. In haar eigen bedrijfsvoering heeft ze ook procedures geïmplementeerd voor het afhandelen van klachten van werknemers en het oplossen van arbeidsrechtenschendingen. Bedrijven die Triodos Bank financiert of waarin ze investeert, moeten ook vrijheid van vergadering garanderen en dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie in welke vorm dan ook afwijzen. Het enige minpunt is dat er geen informatie beschikbaar is of Triodos Bank eerlijke aanwervingspraktijken verwacht van bedrijven.

vdk logo
84%
Bekijk Details
Beleid

Op het gebied van werknemersrechten scoort vdk bank goed, net zoals in de vorige analyse. De bank investeert niet in bedrijven die direct of via hun leveranciers betrokken zijn bij kinderarbeid, discriminatie, dwangarbeid en schending van vakbondsvrijheid. Ook organisaties die zich niet houden aan correcte werktijden, eerlijke verloning of veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, ontvangen geen financiering van vdk bank. Het beleid is ondertussen nog verder uitgebreid, bijvoorbeeld naar de bescherming van arbeidsrechten voor moeders.

Argenta logo
71%
Bekijk Details
Beleid

Het beleid rond arbeidsrechten is ruim voldoende bij Argenta.

Voor haar eigen personeel en bij haar leveranciers past Argenta de arbeidsrechten van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) toe. De bank hanteert de International Finance Coalition Performance Standards (IFC) voor externe bedrijven. Verder heeft ze niet veel uitdrukkelijk beleid over arbeidsrechten. Ze zou bijvoorbeeld kunnen eisen dat de bedrijven een maximum aantal werkuren bepalen voor hun werknemers.

KBC logo
68%
Bekijk Details
Beleid

Het beleid rond arbeidsrechten van KBC scoort voldoende. De score is gestegen vergeleken met de laatste analyse in 2022. 

KBC behaalt het grootste deel van haar score doordat ze de International Finance Corporation (IFC) Performance Standards volgt. Hiermee engageert de bank zich om bij het financieren van projecten te controleren of er geen ernstige schendingen van arbeidsrechten plaatsvinden, zoals gedwongen arbeid of kinderarbeid.

Om haar score verder te verbeteren, moet KBC duidelijker communiceren welke arbeidsrechten ze meeneemt in haar beslissingsproces en hoe ze controleert of door haar gefinancierde bedrijven (en hun toeleveranciers) deze naleven.

Praktisch

Uit praktijkonderzoek van FairFin naar de cacaosector (2020) en de kobaltmijnen van Glencore (2020), komt KBC naar voren als een belangrijke financier van bedrijven betrokken bij diverse misstanden. Het beleid van KBC schiet duidelijk nog steeds tekort om in de praktijk misbruik te voorkomen. Kinderarbeid, uitbuiting en landroof blijven voorkomen in de toeleveringsketens van bedrijven die KBC financiert. 

Ook in 2023 dook KBC nog op in onderzoek naar Europese financiering van mijnbouwgigant Glencore. Uit dit onderzoek blijkt dat KBC meer dan 348 miljoen dollar aan leningen had verstrekt.

ING logo
62%
Bekijk Details
Beleid

Het beleid van ING omtrent arbeidsrechten is voldoende. De bank hanteert de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) met betrekking tot haar eigen personeel en inkoop. Van bedrijven verwacht ING ook dat ze zich houden aan de fundamentele arbeidsrechten van de ILO: vrijheid van organisatie en het recht op collectieve onderhandelingen, geen dwangarbeid, geen kinderarbeid en vrijwaring van discriminatie.

De implementatie van het Global Compact van de VN en de OECD Guidelines heeft een positieve invloed op ING’s beoordeling. De bank stelt echter geen eisen aan de betaling van een toereikend minimumloon en de implementatie van arbeidsrechtelijke normen in de toeleveringsketens.

Praktisch

ING heeft financiële banden met twee bedrijven waarvan de arbeidsrechtenschendingen worden bekritiseerd in het rapport ‘Dirty Profits 9 - How much Pain for Corporate Gain’ uit 2022. Glencore is een van 's werelds grootste grondstoffenhandels- en mijnbouwbedrijven uit Zwitserland. Het bedrijf delft en verwerkt kopererts en kobalt in de DRC en is bekritiseerd vanwege mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling aldaar.

In 2023 werd ING opnieuw genoemd in onderzoeken naar Europese financiering van de mijnbouwgigant. Uit dit onderzoek bleek dat ING tussen 2016 en 2023 meer dan 2 miljard dollar aan leningen aan Glencore had verstrekt en voor 1,6 miljoen dollar aan aandelen van Glencore bezat.

BNP Paribas logo
62%
Bekijk Details
Beleid

Het arbeidsrechtenbeleid van BNP Paribas scoort voldoende.

Deze score behaalt de bank grotendeels door het volgen van de Equator Principles voor specifieke projecten die ze financiert. Hierdoor verbindt BNP zich ertoe om gefinancierde bedrijven te verplichten om een uitgebreid veiligheids- en gezondheidsbeleid uit te werken. Verder eist ze dat deze bedrijven systemen hebben en opvolgen die de correcte toepassing van de arbeidswetgeving waarborgen.

BNP heeft echter zeer weinig aanvullend eigen beleid. Aangezien de voorgaande maatregelen enkel van toepassing zijn op specifieke projecten, die slechts een beperkt deel van BNP’s activiteiten vertegenwoordigen, is er nog veel ruimte voor verbetering.

Praktisch

In praktijkonderzoek dat FairFin deed naar de cacaosector (2021) en de kobaltmijnen van Glencore (2020) komt BNP Paribas naar voren als belangrijke financier van bedrijven die betrokken zijn bij diverse misstanden. Zowel kinderarbeid, uitbuitingen als landroof kwamen voor in de toeleveringsketens van bedrijven die de bank financiert.

Ook in 2023 werd BNP Paribas genoemd in onderzoeken naar Europese financiering van de mijnbouwgigant. Uit dat onderzoek bleek dat BNP bijna 7 miljoen dollar aan aandelen had bij Glencore en tussen 2016 en 2023 meer dan 2,5 miljard dollar aan het bedrijf leende.

Belfius logo
42%
Bekijk Details
Beleid

Het beleid van Belfius op vlak van arbeidsrechten blijft onvoldoende.

De verzekeringstak van Belfius investeert alleen in bedrijven die de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) naleven. Bij het verstrekken van leningen verwijst de bank daarentegen zeer weinig naar die arbeidsrechten.

Praktisch

Praktijkonderzoek van FairFin in 2021 toonde aan dat Belfius een belangrijke financier is van bedrijven die betrokken zijn bij verschillende misstanden in de cacaosector. Het beleid van Belfius is duidelijk nog onvoldoende om misbruik, zoals kinderarbeid, uitbuiting en landroof, te voorkomen in de toeleveringsketens van de door haar gefinancierde bedrijven.

Deutsche Bank logo
50%
Bekijk Details
Beleid

Het beleid van Deutsche Bank op vlak van arbeidsrechten is net voldoende. Haar toewijding aan de IFC-prestatienormen voor projectfinanciering heeft een positief effect op de beoordeling. Volgens de interne inkoopprincipes van Deutsche Bank moeten alle leveranciers ervoor zorgen dat de mensenrechten van hun werknemers of degenen die door hun bedrijf worden beïnvloed, volledig worden gerespecteerd en dat de fundamentele arbeidsnormen van de ILO worden nageleefd.

Deutsche Bank verschaft geen duidelijkheid over de verplichting voor bedrijven om zich te houden aan internationale normen, zoals de OECD Guidelines of de UN Global Compact. Bovendien ontbreekt informatie over de basis arbeidsnormen van de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) met betrekking tot vrijheid van vergadering en discriminatie op de werkplek. Deutsche Bank eist nog steeds niet van bedrijven dat ze een plafond stellen aan de werktijden of een leefbaar loon betalen.

Praktisch

Deutsche Bank heeft financiële banden met twee bedrijven waarvan de schending van arbeidsrechten wordt bekritiseerd in het rapport ‘Dirty Profits 9 - How much Pain for Corporate Gain’. De eerste is Glencore, een van 's werelds grootste grondstoffenhandels- en mijnbouwbedrijven. Het bedrijf ontgint en verwerkt kopererts en kobalt in de DRC en is bekritiseerd vanwege mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling daar. Het tweede bedrijf is het Braziliaanse Vale SA, ook een van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld. Het bedrijf zou verantwoordelijk zijn voor 300 doden als gevolg van twee dambreuken, waardoor het voor de getroffenen moeilijk is om hun recht op schadevergoeding op te eisen.

Crelan logo
17%
Bekijk Details
Beleid

Crelan onderschrijft de fundamentele normen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de OESO, in het bijzonder met betrekking tot kinderarbeid, dwangarbeid, het voorkomen van vakbondsvorming en discriminatie. Deze normen moeten worden nageleefd door de bedrijven die door de bank worden gefinancierd. Helaas heeft de bank geen specifieke regels voor eerlijke wervingspraktijken of de correcte beloning van werknemers.

Over dit thema

Werknemers hebben recht op werk waar je niet ziek van wordt, recht om zich in een vakbond te verenigen en het recht op gelijke behandeling ongeacht je afkomst, geslacht of religie. Veel bedrijven respecteren de arbeidsrechten niet. Hun werknemers moeten vele uren werken voor een laag loon of mogen zich niet verenigen in een vakbond. Een goede bank controleert of een bedrijf arbeidsrechten respecteert voordat ze hen financiert.

Vergelijk de andere thema's

Nieuws over dit thema