onKernelRequest
onKernelResponse
Biodiversiteit

Biodiversiteit

Triodos logo
93%
Bekijk Details
Beleid

Het beleid van Triodos Bank rond de bescherming van biodiversiteit is zeer sterk. 

De bank streeft naar een hoog niveau van natuurbescherming en verwijst onder andere naar de Ramsar Conventie voor de bescherming van watergebieden, de UNESCO Werelderfgoedconventie, de beschermde gebieden zoals gedefinieerd door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) en de Rode Lijst van bedreigde soorten. De bank verwacht ook dat bedrijven het probleem van waterschaarste en concurrentie om waterbronnen proactief aanpakken. Triodos Bank sluit bedrijven die actief zijn in de productie, het onderzoek en de distributie van genetisch gemodificeerde organismen volledig uit van financiering en vermogensbeheer. Bedrijven die handelen in bedreigde diersoorten worden spijtig genoeg niet uitgesloten.

vdk logo
90%
Bekijk Details
Beleid

Vdk bank scoort zeer goed op het gebied van biodiversiteit en stijgt dus vergeleken met onze vorige analyse. De bank eist bijvoorbeeld van de bedrijven die ze financiert dat ze op hun beurt strengere eisen stellen aan hun leveranciers met betrekking tot biodiversiteit. Bovendien onderschrijft vdk bank de Convention on Biological Diversity en behaalt ze een hogere score doordat ze striktere eisen stelt aan externe vermogensbeheerders.

Opvallend is ook dat ze een streng beleid hanteert met betrekking tot diepzeemijnbouw. Vdk neemt hier een duidelijk standpunt in en investeert niet in deze activiteit.

Om haar score verder te verbeteren, zou de bank de impact van haar portfolio nog gedetailleerder kunnen meten en openbaar maken. Zo zou ze bijvoorbeeld een biodiversiteitsvoetafdruk van haar portfolio kunnen publiceren, vergelijkbaar met de manier waarop ze nu al de uitstoot van broeikasgassen rapporteert.  

Daarnaast zou vdk strengere eisen kunnen stellen aan de bedrijven die ze financiert, bijvoorbeeld op vlak van meten en rapporteren omtrent de impact van deze bedrijven op kwetsbare natuurgebieden.

Argenta logo
64%
Bekijk Details
Beleid

Argenta behaalde het grootste deel van haar score door de International Finance Coalition (IFC) Performance Standards te volgen. Dit betekent dat ze haar investeringsbeleid overeenstemt met wat deze standaarden eisen. Een voorbeeld van zo’n standaard is dat de bank niet investeert in bedrijven die een negatieve impact hebben op bedreigde diersoorten.

Afgezien van deze standaarden heeft Argenta zelf niet veel beleid rond biodiversiteit. Er is dus ruimte voor verbetering. Bovendien kan de bank werken aan transparantie over de impact van haar investeringen op de biodiversiteit. Ze zou bijvoorbeeld een biodiversiteitsafdruk van haar portfolio kunnen publiceren.

KBC logo
63%
Bekijk Details
Beleid

Het biodiversiteitsbeleid van KBC scoort voldoende. Dit komt voornamelijk door de verschillende standaarden die de bank naleeft, zoals de International Finance Corporation (IFC) Performance Standards. Wanneer een bank deze standaarden volgt, betekent dit dat ze haar investeringsbeleid overeenstemt met de eisen van deze standaarden. Een voorbeeld van zo’n standaard is dat de bank niet investeert in bedrijven die een negatieve impact hebben op bedreigde diersoorten.

KBC’s eigen beleid, dat zou moeten aansluiten bij deze standaarden, is echter zwak en kan nog veel explicieter en gedetailleerder zijn. De bank heeft geen algemeen beleid dat investeringen in natuurvernietigende projecten uitsluit. In plaats daarvan worden enkele sectoren geselecteerd waarop vervolgens specifieke voorwaarden worden toegepast. Zo kijkt KBC bijvoorbeeld alleen naar ontbossing binnen bepaalde sectoren, zoals de productie van palmolie, in plaats van dit toe te passen op al haar activiteiten.

Praktisch

FairFin toonde in oktober 2021 aan hoe KBC grootschalig investeert in de distributie van wegwerpplastic. KBC investeerde voor meer dan 280 miljoen euro in enkele van de grootste gebruikers van wegwerpplastic. 

In april 2021 publiceerde FairFin ook een rapport waaruit bleek dat KBC voor 480 miljoen euro financiering gaf aan multinationals in de cacaosector. Grootschalige ontbossing van beschermde oerwouden is al decennialang een bekend probleem in de toeleveringsketens van cacaogiganten zoals Mondelez en Barry Callebaut. Desondanks financiert KBC beide bedrijven.

ING logo
61%
Bekijk Details
Beleid

Het natuurbeleid van ING is voldoende. 

ING’s eist niet dat bedrijven criteria met betrekking tot natuur opnemen in hun contracten met onderaannemers en toeleveranciers. Ook aandacht voor beschermde plantensoorten ontbreekt in het biodiversiteitsbeleid van ING. Bovendien wordt het natuurbeleid niet toegepast op vermogensbeheer voor klanten en beperkt de bank haar beleid ter bescherming van kwetsbare ecosystemen tot projectfinanciering. 

Verder heeft ING geen specifiek beleid met betrekking tot mitigatie van waterschaarste en het aanpakken van bedrijfsactiviteiten die wedijveren met de behoeften van lokale gemeenschappen. De bank kan haar beleid ook verbeteren door expliciet te eisen dat bedrijven alleen handel in bedreigde planten- en diersoorten toestaan als deze voldoet aan de voorwaarden van de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), en dat ze niet actief zijn in de handel in bedreigde planten- en diersoorten die op de CITES-lijsten staan.

Praktisch

Uit het praktijkonderzoek ‘Oliewinning bij de Noordpool’ (2020) van de Eerlijke Bankwijzer en Greenpeace blijkt dat ING 3,4 miljard euro leende aan bedrijven die verantwoordelijk zijn voor olie- en gaswinning in het poolgebied.

BNP Paribas logo
48%
Bekijk Details
Beleid

BNP scoort, net als in de vorige analyse, onvoldoende op vlak van biodiversiteit.

De grootste verandering sinds de laatste analyse is dat de bank een biodiversiteitsvoetafdruk publiceert, zij het alleen voor het departement vermogensbeheer. De bankactiviteiten van BNP worden hier niet in weerspiegeld.

Het grootste deel van haar score behaalt ze doordat ze de Equator Principles volgt. Hierdoor stelt de bank bepaalde eisen als ze specifieke projecten financiert. Zo eist BNP bijvoorbeeld dat projecten geen negatieve impact mogen hebben op bedreigde diersoorten. Deze eisen zijn echter niet van toepassing op het overgrote merendeel van de activiteiten die BNP Paribas financiert.

BNP heeft verder zeer weinig beleid omtrent biodiversiteit. Volgens de bank zelf neemt ze maatregelen om schade aan biodiversiteit te voorkomen. Zo overweegt ze het risico op ontbossing en het uitsterven van diersoorten bij haar investeringsbeslissingen. Het blijft echter onduidelijk hoe ze dat precies doet en welke specifieke voorwaarden bedrijven moeten naleven.

Praktisch

FairFin toonde in oktober 2021 aan dat BNP Paribas grootschalig investeert in de distributie van wegwerpplastic. De bank investeerde voor meer dan 28 miljard euro in enkele van de grootste gebruikers van wegwerpplastic, zoals Coca-Cola en Unilever.

In april 2021 publiceerde FairFin een rapport waaruit bleek dat BNP Paribas voor meer dan 10 miljard euro financiering gaf aan multinationals in de cacaosector. Grootschalige ontbossing van beschermde oerwouden is al decennialang een bekend probleem in de toeleveringsketens van cacaogiganten als Mondelez en Barry Callebaut. Toch worden beiden door BNP Paribas gefinancierd.

Belfius logo
4%
Bekijk Details
Beleid

Op vlak van biodiversiteit scoort Belfius heel laag.

Het nieuwe duurzaamheidsbeleid van de bank is voornamelijk gericht op klimaatkwesties, terwijl biodiversiteit nauwelijks aan bod komt. Dit betekent dat Belfius geen eisen stelt aan de bedrijven die ze financiert omtrent hun biodiversiteitsimpact. 

Praktisch

FairFin toonde in oktober 2021 aan dat Belfius de distributie van wegwerpplastic mee financiert. De bank investeerde voor meer dan 400 miljoen euro in enkele van de grootste gebruikers van wegwerpplastic, zoals Coca-Cola en Unilever. 

In april 2021 publiceerde FairFin een rapport waaruit bleek dat Belfius voor meer dan 200 miljoen euro financiering gaf aan multinationals in de cacaosector. Grootschalige ontbossing van beschermde oerwouden is al decennialang een bekend probleem in de toeleveringsketens van cacaogiganten, zoals Nestlé. 

Deutsche Bank logo
35%
Bekijk Details
Beleid

Wat betreft biodiversiteit blijven de richtlijnen van Deutsche Bank ruim onvoldoende.

Haar verbintenis met de IFC Performance Standards en Equator Principles heeft een positief effect op de beoordeling. Deze principes stellen specifieke eisen aan projectfinanciering, zoals het uitvoeren van milieueffectanalyses, het voorkomen van de introductie van invasieve soorten in ecosystemen en het behoud van natuurreservaten.

Bedreigde diersoorten worden ook gedeeltelijk beschermd door de vrijwillige verbintenissen en milieucriteria die verplicht zijn in de inkooprichtlijnen van bedrijven. Voor sommige onderwerpen ontbreken echter nog richtlijnen, zoals voor activiteiten in gebieden met waterschaarste en de handel in bedreigde planten- en diersoorten.

Praktisch

In oktober 2021 toonde FairFin aan dat Deutsche Bank de distributie van wegwerpplastic financiert. De bank investeerde voor meer dan 35 miljard euro in grote gebruikers van wegwerpplastic, zoals Coca-Cola en Unilever.


In april 2021 publiceerde FairFin een rapport waaruit bleek dat Deutsche Bank voor 480 miljoen euro financiering gaf aan multinationals in de cacaosector. Grootschalige ontbossing van beschermde oerwouden is al decennialang een bekend probleem in de toeleveringsketens van cacaogiganten, zoals Nestlé en Barry Callebaut. Desalniettemin worden beiden door Deutsche Bank gefinancierd.

Crelan logo
0%
Bekijk Details
Beleid

De bank meet of publiceert de biodiversiteitsvoetafdruk van haar portefeuille niet. Ze geeft geen informatie over hoe ze de natuur beschermt, wat betreurenswaardig is voor een bank die vooral actief is in de land- en tuinbouw.

Over dit thema

Het wereldwijde verlies in biodiversiteit leidt tot de vernietiging van leefgebieden, bedreiging van de voedselvoorziening en het verdwijnen van geneeskrachtige planten. Vooral mijnbouw en het ontginnen van palmolie richten veel schade aan aan de natuur. Een goed bankbeleid op vlak van biodiversiteit beschermt plant- en diersoorten en hun leefomgeving.

Vergelijk de andere thema's

Nieuws over dit thema