onKernelRequest
onKernelResponse

Bekijk de thema’s

 

De investeringen die banken maken hebben een werkelijke impact op de wereld waarin we leven. Wat voor een bankier een winstgevende investering is, resulteert voor een Palestijn in de bezetting van zijn stad. Of leidt voor jij en ik tot een duurdere winkelkar als gevolg van mislukte oogsten door toenemende droogte. Ontdek hoe de banken in België scoren op tien maatschappelijke thema’s als mensenrechten, klimaatverandering tegengaan en wapens uitsluiten.

Nieuws