onKernelRequest
onKernelResponse

Algemene voorwaarden 

Deze website is met veel zorg samengesteld. Mochten er eventueel toch fouten in geslopen zijn, waardoor de gebruikers ervan schade oplopen, dan kan FairFin daarvoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Mogelijke problemen of fouten kunnen gesignaleerd worden aan communicatie@fairfin.be, wij kijken dan wat we kunnen doen om het op te lossen. 

Giften

FairFin steunen? Geef aan of u maandelijks of eenmalig wil steunen. Terugkerende giften kunnen op elk moment stopgezet worden door een mailtje te sturen naar info@fairfin.be. Mochten er in de tijd tussen de vraag om de steun te beëindigen en de effectieve stopzetting door ons toch nog automatische stortingen plaatsvinden, dan betalen wij deze uiteraard terug.

Vragen? Contacteer Lieve Van Dijck, via lieve@fairfin.be of bel naar 02 201 07 70. FairFin is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. FairFin onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden  tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

VEF logo ethische fondsenwerving

FairFin hecht veel belang aan de eerbiediging van je privacy. Daarom springen we zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Meer informatie daarover in onze privacyverklaring.

Lid worden

Het is mogelijk om lid te worden van FairFin via het webformulier op fairfin.be/word-lid. 

Een lidmaatschap kost 20 euro en is een jaar geldig vanaf de betaling goed verwerkt is.

FairFin hecht veel belang aan de eerbiediging van je privacy. Daarom springen we zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Meer informatie daarover in onze privacyverklaring.

Nieuwsbrief

Het is mogelijk om je via de website van FairFin in te schrijven op de nieuwsbrief.

Je kan je altijd weer uitschrijven via een link onderaan elke nieuwsbrief of door ons te contacteren op info@fairfin.be.

FairFin hecht veel belang aan de eerbiediging van je privacy. Daarom springen we zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Meer informatie daarover in onze privacyverklaring.

Hyperlinks en verwijzingen

Op de website van FairFin word je soms met (hyper)links doorverwezen naar websites van andere organisaties, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. FairFin kan die verwijzingen niet blijvend controleren en kan daarom geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden aangeboden ter informatie en voor jouw gebruiksgemak.

FairFin aanvaardt dus geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Als je op jouw eigen website hyperlinks wil aanbrengen naar de website van FairFin, vragen wij je om eerst contact op te nemen met communicatie@fairfin.be

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, op voorwaarde dat je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Heb je hierover nog vragen, kan je steeds contact opnemen met communicatie@fairfin.be.

FairFin behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

FairFin hecht veel belang aan de eerbiediging van je privacy. Het volledige privacybeleid vind je hier.

Veel informatie op de website van FairFin is beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet geven.

In bepaalde gevallen, zoals voor giften, lidmaatschap, de nieuwsbrief of andere inschrijvingen, kan je evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

FairFin geeft je daarbij de volgende garanties:

Jouw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienstverlening online te realiseren.

De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

Jouw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.

Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met je persoonsgegevens te (laten) verbeteren. Hiertoe neem je contact op met info@fairfin.be.

FairFin treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van jouw persoonsgegevens.

De FairFin-site kan gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de computer te herkennen bij een volgend bezoek en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.