onKernelRequest
onKernelResponse
Belastingen

Belastingen

Triodos logo
71%
Bekijk Details
Beleid

Het belastingbeleid van Triodos Bank blijft ruim voldoende. 

De bank sluit financiële diensten uit voor bedrijven die gebruik maken van belastingontwijkingstactieken, bijvoorbeeld door vestiging in belastingsparadijzen, en rapporteert transparant over haar internationale bedrijfsactiviteiten. Er zijn echter verbeteringen nodig op het gebied van belastingtransparantie voor bedrijven. Triodos Bank zou meer openheid moeten eisen van bedrijven die ze financiert en waarin ze investeert, bijvoorbeeld met betrekking tot de groeps- en eigendomsstructuur of ontvangen of gedane betalingen aan overheidsinstanties.

vdk logo
59%
Bekijk Details
Beleid

Vdk bank scoort net voldoende op het gebied van belastingen. De bank verstrekt uitsluitend bedrijfsleningen in België en wijst belastingontduiking uitdrukkelijk af. Het interne beleid van de bank zit goed in elkaar, maar er zijn nog lacunes in het externe beleid. De bank zou expliciete criteria kunnen definiëren met betrekking tot welke informatie bedrijven moeten delen met de buitenwereld.

Argenta logo
59%
Bekijk Details
Beleid

Het belastingbeleid van Argenta is net voldoende.

De bank zet zelf geen constructies voor fiscale fraude op en steunt geen bedrijven die betrokken zijn bij belastingontduiking of –ontwijking. Op intern vlak behaalt de bank dus een perfecte score. Echter, bij haar eigen investeringen houdt de bank geen rekening met de constructies die bedrijven zelf opzetten. Aan externe bedrijven worden bijna geen eisen gesteld omtrent belastingen, waardoor de totaalscore slechts net voldoende is.

KBC logo
53%
Bekijk Details
Beleid

KBC scoort net voldoende op het thema belastingen. 

De bankgroep voldoet aan de rapportagevereisten met betrekking tot haar eigen bedrijfsvoering. Ze verbiedt haar medewerkers om klanten te adviseren om belastingwetten te overtreden.

Voor de bedrijven waarin KBC zelf investeert, stelt de bank nog te weinig eisen om belastingontwijking of -ontduiking te vermijden.

ING logo
40%
Bekijk Details
Beleid

Het belastingbeleid van ING is onvoldoende. Het ontbreekt in het beleid aan duidelijke verwachtingen ten aanzien van bedrijven om transparantie te geven over hun groepsstructuur, en om per land te rapporteren over hun inkomsten, kosten en winsten, belastingbetalingen en subsidies van overheden. Ook wordt niet verwacht dat bedrijven transparant zijn over verkregen belastingovereenkomsten van lokale autoriteiten, of dat ze een managementsysteem hebben om actie te ondernemen tegen belastingontduiking door medewerkers. 

ING heeft zelf geen dochterondernemingen in belastingparadijzen, maar heeft geen beleid omtrent het verlenen van financiële diensten aan bedrijven in belastingparadijzen. Ook ontbreekt het bij de bank aan beleid tegen het faciliteren van internationale transacties waarbij belastingontwijking- of ontduiking het belangrijkste doel is. ING rapporteert wel over haar eigen belastingbetalingen en activa voor ieder land waar de bank actief is. ING heeft beleid tegen het verstrekken van belastingadvies met belastingontwijking als doel. Ze verwacht niet dat bedrijven afspraken over belastingbetalingen opnemen in hun contracten met toeleveranciers.

BNP Paribas logo
44%
Bekijk Details
Beleid

Het belastingbeleid van BNP Paribas vertoont enige verbetering, maar er blijven tekortkomingen bestaan.

Hoewel de bankgroep een strikt beleid heeft rond belastingontduiking, wat uiteraard illegaal is, is er geen even expliciet en streng beleid omtrent belastingontwijking.

Het grootste minpunt is dat BNP Paribas geen eisen stelt rond transparantie en belastingbeleid aan de bedrijven die ze financiert. Hierdoor is er geen garantie dat de bank niet indirect betrokken is bij belastingontduiking of -ontwijking.

Belfius logo
47%
Bekijk Details
Beleid

Belfius behaalt een onvoldoende op haar belastingbeleid. 

Ze heeft geen significante wijzigingen doorgevoerd in haar belastingbeleid en scoort even laag als twee jaar geleden.

De bank rapporteert over haar belastingbetalingen in elk land waar ze actief is. Belfius verklaart publiek dat ze geen steun geeft aan bedrijven die belastingen ontduiken. Ze zal ook geen complexe structuren ondersteunen die leiden tot een onrechtvaardig belastingvoordeel. 

De bank heeft geen extra eisen omtrent belastingontwijking voor organisaties en bedrijven waarin ze investeert.

Deutsche Bank logo
21%
Bekijk Details
Beleid

Het belastingbeleid van Deutsche Bank blijft zwak. De bank distantieert zich van belastingontduiking, maar zwijgt over belastingontwijking. Ze voldoet aan de rapportagevereisten per land en publiceert cijfers, zoals omzet, winst/verlies en werknemers voor elk land waarin ze actief is. Positief is dat "kunstmatige constructies zonder economische achtergrond om belastingvoordelen te verkrijgen" niet mogen worden ondernomen. Er zijn bijna geen vereisten omtrent belastingen voor de bedrijven die Deutsche Bank financiert en waarin ze investeert.

Crelan logo
56%
Bekijk Details
Beleid

Als bank die uitsluitend actief is in België, en dus de Belgische wetgeving moet volgen, scoort Crelan net voldoende op dit aspect. Ze maakt het aantal werknemers, de omzet, de winst en de betaalde belastingen bekend. Ze vermijdt ook de financiering van bedrijven met complexe belastingstructuren.

Over dit thema

Dankzij belastingen kan een land publieke voorzieningen betalen voor zijn burgers. Bijvoorbeeld sociale zekerheid, onderwijs en openbaar vervoer. Iedereen heeft hier baat bij, ook banken en bedrijven die in dat land actief zijn. Toch zoeken veel banken, bedrijven en burgers naar manieren om zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Een goede bank is transparant over zijn eigen belastingbetalingen en verleent geen diensten aan bedrijven die zich schuldig maken aan belastingontduiking.


 

Vergelijk de andere thema's

Nieuws over dit thema