onKernelRequest
onKernelResponse
  naar nieuws

BNP Paribas, Deutsche Bank en KBC investeerden sinds 2014 maar liefst 6,8 miljard euro in Alstom, Motorola en Booking.com. Deze drie bedrijven zijn volgens de Verenigde Naties actief betrokken in de bezetting van de Palestijnse gebieden. De bezetting levert hen winst op, net als de banken die hen financieren.

Wie slaat munt uit de Israëlische kolonisering en de recente escalatie van geweld in de Bezette Palestijnse Gebieden? Deze vraag is belangrijk, want een volk onderdrukken en hun land koloniseren, dat gebeurt niet vanzelf. Voor elke oorlog en kolonisering zijn veel middelen nodig, en dus ook economische steun. Israël vindt die ook bij banken en bedrijven. Daarom onderzocht FairFin welke rol onze banken spelen in de bezetting, plundering en etnische zuivering van Palestina. 

De kolonisering van Palestijnse gebieden is een oorlogsmisdaad onder internationaal recht. We onderzochten specifiek de investeringen van banken in België in drie van de 112 bedrijven die volgens de VN zaken doen in de bezette Palestijnse Gebieden via Israëlische kolonisten. We lichten Alstom, Motorola en Booking.com uit omdat ze elk op een zeer verschillende, maar cruciale manier bijdragen aan de bezettingspolitiek en oorlogsmisdaden van Israël. Alstom voorziet ondersteuning op vlak van transport en infrastructuur, Motorola helpt het leger en de politie met de bewaking en communicatie, en Booking.com is een drijvende kracht om via toerisme inkomsten te garanderen in de bezette gebieden.

BNP Paribas, Deutsche Bank en KBC investeerden 6,8 miljard euro in deze bedrijven sinds de vorige oorlog in Gaza in 2014. Het is nochtans publiek bekend dat zij winst maken in een context van illegale bezetting en oorlogsmisdaden. Via hun financiering profiteren onze banken mee van de opbrengsten uit de kolonisatie. Zowel Deutsche Bank, BNP Paribas als KBC beweren in hun investeringsbeleid dat ze mensenrechten hoog in het vaandel dragen. Wat zijn die verklaringen waard, als ze de lijst van de mensenrechtenraad van de VN met bedrijven die bijdragen aan de illegale bezetting van de Palestijnse gebieden negeren?

Investeringen van banken actief in België in drie bedrijven die actief zijn in bezette Palestijnse gebieden
Investeringen van banken actief in België in drie bedrijven die actief zijn in bezette Palestijnse gebieden, in miljoen euro. Cijfers zijn afkomstig van de financiële database Refinitiv Workspace.

 

Dit is nog maar een tipje van de sluier, want ons onderzoek beperkte zich tot tot een steekproef van in het oog springende bedrijven, terwijl de lijst nog veel langer is.

FairFin roept alle banken op om onmiddellijk afstand te nemen van deze illegale praktijken en de investeringen in deze bedrijven stop te zetten. Als grootste aandeelhouder van BNP Paribas heeft ook onze eigen federale overheid boter op het hoofd. Het wordt tijd dat minister van financiën Vincent Van Peteghem de bank in het gareel doet lopen.

Je kan ook als klant of burger je bank ook onder druk zetten, door een klachtenbrief te sturen.

Roep BNP Paribas, KBC en Deutsche Bank op om deze schadelijke investeringen stop te zetten

Hoe steunen deze bedrijven de bezetting van Palestijnse gebieden?

Alstom is een internationaal energie- en transportbedrijf met hoofdzetel in Frankrijk. Het bedrijf bouwt mee aan een tramlijn die de illegale nederzettingen in het bezette Oost Jeruzalem verbinden met het westelijke deel van de stad. In de afgelopen jaren nam Alstom deel aan verschillende openbare aanbestedingen in kader van het tramproject. In 2019 trok Alstom zich terug uit een tender na grote druk vanuit de civiele samenleving. Maar vacatures die de Israëlische overheid de laatste twee jaar publiceert bewijzen dat Alstom  onderhoudswerken blijft uitvoeren op de tramlijn.

Op 29 januari 2021 kocht Alstom bovendien Bombardier Transportation. Dat bedrijf werkt mee aan een treinverbinding tussen Tel Aviv en Jeruzalem die op twee plaatsen de groene lijn tussen Israël en de Palestijnse gebieden oversteekt. BNP Paribas en Deutsche bank leenden elk bijna 250 miljoen euro aan Alstom om de overname van Bombardier Transportation mogelijk te maken.

Motorola is via het dochterbedrijf Motorola Solutions Israël al meer dan 10 jaar betrokken bij de bezetting van illegale nederzettingen door Israël. Het bedrijf werkt samen met het Israëlische leger, het ministerie van defensie en met illegale nederzettingen in bezette gebieden. Motorola ontwierp en maakte het bewakingssysteem Moto Eagle. Dit wordt gebruikt in tientallen illegale nederzettingen in de West Bank, in de muur rond Gaza en in militaire basissen. Het bedrijf ontwikkelde bovendien een communicatiesysteem en een GSM-netwerk voor het Israëlische leger en de Israëlische politie.

Volgens de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties draagt toerisme bij aan het winstgevend maken van de illegale nederzettingen. Booking.com adverteert 45 hotels en woningen om te huren in illegale nederzettingen, onder andere in Oost-Jeruzalem. Door hotels en woningen in Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden te promoten als een toeristenattractie “normaliseert” en legitimeert Booking.com wat onder internationaal recht als een illegale situatie erkend wordt. Booking.com draagt zo bij en maakt winst met het onderhouden, ontwikkelen en uitbreiden van illegale nederzettingen.