onKernelRequest
onKernelResponse
Belfius bank logo

Belfius

0%
Klimaatverandering
52
%
Bekijk Details
Beleid

Het klimaatbeleid van Belfius blijft matig. De bank communiceert niet over de CO2-uitstoot van haar portefeuille en leningen. Belfius financiert geen nieuwe projecten die te maken hebben met de productie en ontginning van olie, steenkool en gas. Maar energiebedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken, kunnen wel nog financiering krijgen als ze groene projecten hebben die gericht zijn op transitie. Voor haar beleggingen weigert Belfius bedrijven die meer dan 10% van hun inkomsten uit steenkool halen.

Biodiversiteit
25
%
Bekijk Details
Beleid

Er is geen algemeen beleid om de biodiversiteit te beschermen via financiering of kredieten. De verzekeringstak van de bank sluit bedrijven uit die controversieel zijn doordat ze bijvoorbeeld ontbossing steunen of de biodiversiteit aantasten. Toch controleert ze het milieubeleid van een bedrijf niet.

Praktijk

FairFin toonde in oktober 2021 aan hoe Belfius de distributie van wegwerpplastic mee financiert. Dit alomtegenwoordig plastic is enorm schadelijk voor het milieu, het klimaat en voor onze gezondheid. Belfius investeerde voor meer dan 400 miljoen euro in sommige van de grootste gebruikers van wegwerpplastic zoals Coca-Cola en Unilever. 


In april 2021 publiceerde FairFin een rapport waaruit bleek dat Belfius voor meer dan 200 miljoen euro financiering gaf aan multinationals in de cacaosector. Grootschalige ontbossing van beschermde oerwouden is al decennialang een gekend probleem in de toeleveringsketens van cacaogiganten zoals Nestlé. Toch wordt die door Belfius gefinancierd.

Mensenrechten
43
%
Bekijk Details
Beleid

Belfius publiceerde in 2022 voor de allereerste keer een apart mensenrechtenbeleid. Dat levert hen een hogere score op dan voordien, maar het beleid van de bank blijft onvoldoende.

In hun nieuw beleid maakt Belfius duidelijk dat ze allerlei standaarden van de Verenigde Naties zoals de Global Compact en de UN Guiding Principles toepassen op hun eigen werking. Belfius verwacht bovendien dat bedrijven die door de bank worden gefinancierd, diezelfde principes respecteren. 

Dat is een degelijk startpunt. Toch ontbreekt het nog aan concrete invullingen van de principes. Er is geen duidelijke manier waarop de bank zeker zal zijn dat hun standaarden gerespecteerd worden.

Praktijk

De internationale Don’t Buy Into Occupation-coalitie bracht in september 2021 een rapport uit waaruit blijkt dat Belfius voor 311 miljoen euro bedrijven financiert die actief zijn in de illegale Israëlische nederzettingen op Palestijns gebied. Die nederzettingen zijn in het internationaal recht erkend als oorlogsmisdaden. Bedrijven die daar actief zijn lopen een enorm risico deel te nemen aan de schending van mensenrechten.

Arbeidsrechten
39
%
Bekijk Details
Beleid

Het beleid van Belfius op arbeidsrechten blijft onvoldoende. De verzekeringstak van Belfius investeert alleen in bedrijven die de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) naleven. Bij het verstrekken van leningen verwijst de bank daarentegen op geen enkele manier naar die arbeidsrechten.

Praktijk

In praktijkonderzoek van FairFin in 2021 komt Belfius naar voor als belangrijke financier van bedrijven die betrokken zijn bij allerlei wantoestanden in de cacaosector. Het beleid van Belfius schiet duidelijk nog steeds tekort om in de praktijk misbruiken zoals kinderarbeid, uitbuiting en landroof te verhinderen in de toeleveringsketens van bedrijven die de bank financiert.

Wapens uitsluiten
50
%
Bekijk Details
Beleid

De bank volgt de Belgische wet door niet te investeren in controversiële wapens zoals clustermunitie, antipersoonsmijnen, biologische en chemische wapens. De bank sluit ook nucleaire wapens volledig uit. Ze financiert goederen met een duaal gebruik (zowel militair als civiel) enkel als het duidelijk om niet-militaire goederen gaat.

Belfius beperkt haar transacties rond wapens met overheden tot een bepaald geografisch gebied (de EU, Zwitserland, Noorwegen, het VK, de VS en Canada). Verder heeft de bank geen beschermingen rond leveringen naar gevoelig gebied.

Belastingen
47
%
Bekijk Details
Beleid

Het belastingbeleid van Belfius verstrengt wat, maar blijft matig. De bank rapporteert over haar belastingbetalingen in elk land waar ze actief is. In een openbaar document verklaart Belfius dat ze geen steun geeft aan bedrijven die belastingen ontduiken. Ze zal ook geen complexe structuren ondersteunen die leiden tot een ongerechtvaardigd belastingvoordeel. De bank heeft geen extra eisen rond belastingontwijking voor organisaties en bedrijven waarin ze investeert.

Bonusbeleid
45
%
Bekijk Details
Beleid

In 2020 ontving de directie van Belfius een bonus van 30% van hun salaris. Voor andere leidinggevenden lag dat iets lager, maar Belfius maakt niet duidelijk hoeveel lager. De raad van bestuur krijgt geen bonussen. De maximale bonus die iemand bij Belfius kan krijgen loopt tot 50% van hun loon. Deze bonussen zijn voor een deel gelinkt aan langetermijndoelstellingen. De bank kan ze ook terugeisen als ze onterecht toegekend werden. Belfius schiet nog tekort in transparantie over hoe de bonussen worden berekend en kent ook vrij hoge bonussen toe.

Transparantie
52
%
Bekijk Details
Beleid

Het transparantiebeleid van Belfius blijft matig. Belfius heeft een klachtendienst voor medewerkers, klanten en niet-klanten. Bedrijfsrevisoren van Deloitte controleren het duurzaamheidsbeleid van Belfius. Ze houden daarbij rekening met de standaarden van het Global Reporting Initiative. Het blijft onduidelijk of Belfius in gesprek gaat met bedrijven over duurzaamheidskwesties. Duidelijke rapportering hierover zou een grote stap vooruit zijn.

Corruptie
69
%
Bekijk Details
Beleid

Het corruptiebeleid van Belfius scoort een voldoende. Om interne corruptie te vermijden volgt Belfius de internationale afspraken. Ze neemt stappen om omkoping, witwaspraktijken en de financiering van terrorisme te voorkomen. De bank heeft geen eigen regels om corruptie tegen te gaan bij organisaties en bedrijven die ze financiert.

Gendergelijkheid
35
%
Bekijk Details
Beleid

Intern zijn iets meer dan drie op tien leidinggevenden vrouwen. Daarvoor stelde de bank duidelijke regels op. Belfius kijkt niet naar de gendergelijkheid in bedrijven waarin ze investeert.

Bankprofiel

Belfius kwam na de redding van Dexia voor 100% in handen van de Belgische staat. Biedt leningen aan, aan individuen, bedrijven en openbare en sociale instellingen. Ook actief op financiële markten. Biedt in samenwerking met fondsbeheerder Candriam beleggingsproducten aan.

De bank mist een overkoepelende visie op haar impact op de samenleving. In 2022 publiceerde Belfius voor het eerst een mensenrechtenbeleid en het beleid rond wapens werd bijgeschaafd. Ook voerde ze wijzigingen door in haar beleid rond bonussen en arbeidsrechten, maar dankzij de vele achterpoortjes zorgen die amper voor vooruitgang.  Op vlak van klimaat scoort de bank vrij zwak. Dat is onaanvaardbaar voor een bank die volledig in handen is van de Belgische staat.

Bekijk hoe andere banken scoren

Nieuws over deze bank