onKernelRequest
onKernelResponse
Argenta bank logo

Argenta

0%
Klimaatverandering
66
%
Bekijk Details
Beleid

Argenta breidde haar klimaatbeleid uit en sluit alle fossiele brandstoffen uit in de fondsen die ze aanbiedt. In haar eigen portefeuille weert de bank bedrijven die meer dan een derde van hun inkomsten uit olie of gas halen.

Een belangrijk pluspunt: Argenta communiceert transparant over de CO2-uitstoot van haar investeringsfondsen. Nu komt het erop aan om de ecologische voetafdruk van die fondsen te verkleinen.

Argenta kan haar beleid nog verbeteren, door enkele concrete voorwaarden op te leggen aan gefinancierde bedrijven, bijvoorbeeld rond de certificatie van hun CO2-compensatie of het gebruik van biobrandstof.

Biodiversiteit
37
%
Bekijk Details
Beleid

De bank volgt de algemene regel dat investeringen geen schade mogen toebrengen aan het leefmilieu. Maar die regel is te vaag om de milieuschade — door bijvoorbeeld ontbossing — te vermijden. Er moeten strengere, duidelijkere voorwaarden worden opgelegd.

Mensenrechten
57
%
Bekijk Details
Beleid

De bank investeert alleen in bedrijven die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens volgen, maar ze communiceert daar erg algemeen over. Het is niet duidelijk hoe (het naleven van) mensenrechten de investeringskeuzes van Argenta beïnvloeden. Enkele belangrijke thema’s worden niet in detail besproken.

Arbeidsrechten
69
%
Bekijk Details
Beleid

Voor haar eigen personeel en bij haar leveranciers past Argenta de arbeidsrechten van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) toe.

Argenta financiert geen bedrijven die — zelf of via hun leveranciers — in opspraak komen omdat ze de arbeidsrechten (zoals het verbod op kinderarbeid, dwangarbeid of discriminatie) niet naleven, geen eerlijke lonen betalen of als ze de gezondheid en veiligheid van hun werknemers niet garanderen.

Wapens uitsluiten
87
%
Bekijk Details
Beleid

De bank investeert uiteraard niet in controversiële wapens die wettelijk verboden zijn, zoals clustermunitie, antipersoonsmijnen of biologische en chemische wapens. Daarnaast sluit ze ook nucleaire wapens uit. Argenta weert bovendien bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten halen uit de productie van andere, ‘niet-controversiële’ wapens.

Enkele extra categorieën zoals geautomatiseerde wapens of goederen met een zogenaamd ‘tweeërlei gebruik’ vallen wel nog net buiten Argenta’s uitsluitingsvoorwaarden.

Belastingen
41
%
Bekijk Details
Beleid

Argenta zet zelf geen constructies voor fiscale fraude op en steunt geen bedrijven die in opspraak komen wegens belastingontduiking of –ontwijking. Maar bij haar eigen investeringen houdt de bank geen rekening met de constructies die bedrijven zelf opzetten.

Bonusbeleid
90
%
Bekijk Details
Beleid

Het loon van alle medewerkers van Argenta (bedienden, kaderleden en directieleden) bestaat uit een vast bedrag. Er worden op geen enkel niveau bonussen uitgekeerd. De visie van Argenta is dat langetermijndoelstellingen belangrijker zijn dan winsten op korte termijn.

De enige tekortkoming is dat we geen informatie hebben over het verschil tussen de hoogste en laagste lonen bij Argenta.

Transparantie
66
%
Bekijk Details
Beleid

In haar duurzaamheidsverslag — dat extern gecontroleerd is door bedrijfsrevisoren van Deloitte — is transparantie een belangrijk thema. Argenta publiceert ook gedetailleerde openbare verslagen waarin ze communiceert over de regio’s en de sectoren waarin ze actief is. De bank heeft een uitgewerkte klachtenprocedure voor medewerkers, klanten en niet-klanten.

Corruptie
63
%
Bekijk Details
Beleid

De bank heeft een duidelijk intern anticorruptiebeleid. Ze neemt stappen om omkoping, witwaspraktijken en financiering van terrorisme te voorkomen.

Voor haar investeringen volgt Argenta de Belgische wetgeving en de internationale afspraken rond corruptie. De bank blijft wel vaag over hoe ze die afspraken dan precies toepast in haar investeringsbeleid.

Gendergelijkheid
53
%
Bekijk Details
Beleid

De bank heeft een duidelijk beleid om minstens één derde van de leidinggevende functies met vrouwen in te vullen en ze behaalt dat streefdoel ook. Binnen het bestuur en de directie is de verhouding bijna perfect 50/50.

Argenta investeert niet in bedrijven die in opspraak komen wegens genderdiscriminatie. Maar de bank controleert niet proactief of bedrijven aandacht hebben voor vrouwenbelangen. Daarom is haar score niet hoger.

Bankprofiel

Deze onafhankelijke familiale bank is de zesde grootste bankinstelling van België. De kantoren worden beheerd door zelfstandige kantoorhouders. Haar hoofdzetel vind je in Antwerpen.

De laatste jaren zette Argenta stappen om haar impact op de samenleving te verbeteren. De bank had al een goed wapen- en bonusbeleid. Nu schaafde ze ook haar klimaat-en mensenrechtenbeleid bij. Op vlak van belasting en transparantie blijft Argenta ter plaatse trappelen, daar is nog ruimte voor verbetering. Argenta verleent alleen hypothecaire leningen aan particulieren en financiert geen bedrijven. Daardoor steunt de bank weinig schadelijke investeringen.

Bekijk hoe andere banken scoren

Nieuws over deze bank