onKernelRequest
onKernelResponse
Deutsche Bank bank logo

Deutsche Bank

0%
Klimaatverandering
36
%
Bekijk Details
Beleid

Sinds kort sluit de bank de meest schadelijke vormen van olie- en gaswinning uit, maar ze doet dat enkel voor nieuwe projecten. Bestaande oliewinning in de Noordpool of in kwetsbare gebieden kan dus steun blijven krijgen van Deutsche Bank. Als olie-en gaswinningprojecten gebruik maken van ‘conventionele methodes’ kunnen zowel nieuwe en bestaande projecten financiering krijgen. De bank financiert zelfs nog steenkool tot 2025.

Praktijk

Onderzoek door ShareAction (februari 2022) toonde aan dat Deutsche Bank massaal bedrijven financiert die nieuwe olie en gasvelden aanboren. Hun financiering daarvan is sinds 2016 zelfs gestegen, niet gedaald. Het Internationaal Energieagentschap maakte nochtans zeer duidelijk dat zo’n nieuwe ontginningen tegen eind vorig jaar volledig stopgezet moesten worden. Alleen zo kunnen we tegen 2050 netto nuluitstoot hebben en de klimaatopwarming tot 1,5°C beperken. 

In het jaarlijkse ‘Fossil Fuel Report’ komt Deutsche Bank telkens naar voren als een belangrijke financier van fossiele energie. Elk jaar pompt de bank miljarden in fossiele brandstoffen. Op vijf jaar tijd (2016-2021) liep haar financiering op tot meer dan 75 miljard dollar. Een significant deel daarvan ging specifiek naar projecten en bedrijven die hun gebruik van fossiele brandstoffen actief uitbreiden.

Biodiversiteit
35
%
Bekijk Details
Beleid

De enige duidelijke eis van de bank is dat gefinancierde bedrijven rekening houden met mogelijke negatieve gevolgen voor natuurreservaten en UNESCO-sites. Deutsche Bank ondertekende ook de ‘Equator Principles’ waardoor projecten die ze financiert enkele extra voorwaarden moeten respecteren.

Deutsche Bank heeft geen regels voor natuurbehoud, zoals minimumnormen voor de productie en handel in genetisch gemodificeerde organismen. Er is ook geen beleid voor de handel in bedreigde diersoorten of speciale zorgvuldigheidseisen voor activiteiten in gebieden met waterschaarste.

Praktijk

FairFin toonde in oktober 2021 aan hoe Deutsche Bank de distributie van wegwerpplastic massaal financiert. Dit alomtegenwoordig plastic is enorm schadelijk voor het milieu, het klimaat en voor onze gezondheid. Deutsche Bank investeerde voor meer dan 35 miljard euro in grote gebruikers van wegwerpplastic zoals Coca-Cola en Unilever. 

In april 2021 publiceerde FairFin een rapport waaruit bleek dat Deutsche Bank voor 480 miljoen euro financiering gaf aan multinationals in de cacaosector. Grootschalige ontbossing van beschermde oerwouden is al decennialang een gekend probleem in de toeleveringsketens van cacaogiganten als Nestlé en Barry Callebaut. Toch worden beiden door Deutsche Bank gefinancierd. 

In 2019 kwam aan het licht dat Deutsche Bank voor meer 1,7 miljard euro investeerde in bedrijven die zich schuldig maken aan ontbossing en mensenrechtenschendingen en die gelinkt worden aan de (bos)branden in en rond de Amazone.

Uit de rapporten Dirty profits 5 & 6 blijkt dat Deutsche Bank financiële banden heeft met achttien verschillende bedrijven die het milieu significant aantasten, zoals Eni en Bayer. Eni brengt met diepzeeboringen naar olie en gas in het noordpoolgebied het milieu in gevaar. In Nigeria veroorzaakte het bedrijf regelmatig catastrofale olievervuilingen door olielekken. Bayer is eigenaar van Monsanto. Dat bedrijf kwam in opspraak omdat het genetisch gemodificeerde zaden produceert. Monsanto brengt ook Round-Up op de markt, het bestrijdingsmiddel met glyfosaat dat schadelijk is voor mens en milieu.

Mensenrechten
50
%
Bekijk Details
Beleid

De bank verwacht van de bedrijven waarin ze investeert dat ze de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) en enkele andere internationale standaarden naleven. Over de toeleveranciers van deze bedrijven zegt de bank niets. Deutsche Bank houdt ook slechts beperkt rekening met de lokale bevolking.

Praktijk

De internationale Don’t Buy Into Occupation-coalitie bracht in september 2021 een rapport uit waaruit blijkt dat Deutsche Bank voor 15 miljard euro bedrijven financiert die actief zijn in de illegale Israëlische nederzettingen op Palestijns gebied. Die nederzettingen zijn in het internationaal recht erkend als oorlogsmisdaden. Bedrijven die daar actief zijn lopen een enorm risico om deel te nemen aan de schending van mensenrechten.

In 2019 kwam aan het licht dat Deutsche Bank voor meer 1,7 miljard euro investeerde in bedrijven die zich schuldig maken aan ontbossing en mensenrechtenschendingen en gelinkt worden aan de (bos)branden in en rond de Amazone.

Uit de rapporten ‘Dirty profits 5 & 6’ blijkt dat Deutsche Bank banden heeft met zeventien verschillende bedrijven die de mensenrechten zwaar hebben geschonden, waaronder G4S, Glencore, Bayer, Gazprom, Eni en Hewlett Packard Enterprise. 

Zo wordt Hewlett Packard Enterprise ervan beschuldigd de Israëlische bezetting van Palestijns grondgebied te steunen, door een uitgebreid bewakingssysteem te ontwikkelen om de Palestijnse bevolking te controleren. Dit is in strijd met het internationale recht. 

G4S is actief in de op een na grootste privégevangenis ter wereld. Daar werden de mensenrechten van gevangenen ernstig geschonden. Ze werden geslagen, kregen elektrische schokken of moesten psychotrope drugs innemen. 

Eni wordt ervan beschuldigd dat het tientallen jaren lang overstromingen veroorzaakte in Aggah, Nigeria. Daardoor beschadigde het bedrijf de gezondheid, de eigendommen en de habitat van inwoners. Regelmatig lekte er ook olie uit de Eni-pijpleidingen waardoor delen van de Niger-delta vervuild raakten. Zo bracht Eni de voedselveiligheid van de lokale bevolking in gevaar.

Arbeidsrechten
50
%
Bekijk Details
Beleid

Deutsche Bank respecteert de arbeidsregels binnen haar bedrijfsvoering. Ze neemt ook de regels van de OESO en ‘Global Compact’-regelgeving op.

De bank vraagt niet aan bedrijven waarin ze investeert of waaraan ze krediet verleent om een minimumloon te betalen of een maximumgrens te hanteren voor arbeidstijd. Ook aan de toeleveringsketens van deze bedrijven legt Deutsche Bank geen voorwaarden op.

Praktijk

In praktijkonderzoek van FairFin in 2021 naar de cacaosector en in 2020 naar de kobaltmijnen van Glencore komt Deutsche Bank naar voor als belangrijke financier van bedrijven die betrokken zijn bij allerlei wantoestanden. Het ondermaats beleid van Deutsche Bank zorgt ervoor dat kinderarbeid, uitbuitingen en landroof blijven voortkomen in de toeleveringsketens van bedrijven die de bank financiert.

Volgens de rapporten Dirty profits 5 & 6 heeft Deutsche Bank financiële banden met zeven verschillende bedrijven die arbeidsrechten zwaar overtreden, zoals Freeport-McMoRan en de Rio Tinto-uraniummijn.

Freeport-McMoRan is de grootste mijn van Freeport. Het bedrijf kwam in opspraak toen in 2013 een tunnel instortte die aan achtentwintig werknemers het leven kostte. Door de slechte veiligheidsmaatregelen in het bedrijf vielen er ook in 2014 vier doden en stierven er in 2015 twee. 

Werknemers van de Rio Tinto-uraniummijn in Namibië worden blootgesteld aan hoge stralingen waardoor ze ziek worden. 

Wapens uitsluiten
30
%
Bekijk Details
Beleid

Deutsche Bank sluit de financiering van fabrikanten van clustermunitie, antipersoonsmijnen en chemische en biologische wapens duidelijk uit. Maar in veel kritieke punten zijn de richtlijnen van Deutsche Bank nog steeds ontoereikend of gewoon onbestaande. Zo heeft de bank bijvoorbeeld geen duidelijke richtlijn over het financieren van autonome wapens. Deutsche Bank zegt zich te houden aan wapenembargo's, maar eist niet expliciet dat cliënten dat doen.

Ook publiekelijke richtlijnen voor de uitsluiting van wapenexport naar staten die vatbaar zijn voor voor corruptie of extreem hoge militaire uitgaven hebben, ontbreken.

Praktijk

Deutsche Bank heeft financiële banden met de tien wapenproducenten die het rapport Dirty Profits - Our Money for Arms Exports to War and Crisis Areas bekritiseert. Het gaat om bedrijven die wapens of ander militair materieel uitvoeren naar landen die betrokken zijn bij de oorlog in Jemen: Airbus, BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin, MTU Aero Engines, Northrop Grumman, Raytheon, Rheinmetall, Rolls Royce en ThyssenKrupp. 

Boeing is de op een na grootste wapenproducent ter wereld. Het bedrijf maakt vooral gevechtsvliegtuigen, maar produceert ook langeafstandsbommenwerpers en kernraketten. Boeing speelt een leidende rol in de ontwikkeling van autonome wapens. 

Lockheed Martin is 's werelds grootste wapenproducent. Het Amerikaanse bedrijf produceert het volledige gamma wapensystemen en is een van de belangrijkste producenten van nucleaire en autonome wapens. 

Uit een rapport van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens met FairFin en Bankwijzer.be blijkt dat Deutsche Bank meer dan zeven miljard dollar investeerde in zeventien van de twintig grootste kernwapenbedrijven ter wereld.

Belastingen
21
%
Bekijk Details
Beleid

De bank communiceert over haar belastingbetalingen, het aantal medewerkers en de omzet- en winstcijfers per land waarin ze actief is.

Deutsche Bank heeft geen beleid om belastingontduiking te voorkomen. Bedrijven die Deutsche Bank financiert moeten zich houden aan enkele OESO-regels. Verder heeft de bank geen belastingbeleid.

Praktijk

Deutsche Bank is financieel verbonden met Glencore, een bedrijf dat ter sprake kwam in het rapport Dirty Profits 6 Mining (mei 2018) dat belastingontduikingspraktijken onderzocht. 

Glencore wordt ervan beschuldigd om in 2014 in Zambia te hebben gelobbyd tegen de belastingwetgeving. Het bedrijf zou belastingen ontduiken in landen waar hun mijnen liggen.

Bonusbeleid
15
%
Bekijk Details
Beleid

De bonussen kunnen oplopen tot 200% van het vaste salaris. 60% van de bonussen worden toegekend op basis van langetermijndoelstellingen, maar hebben geen verband met duurzaamheidsdoelstellingen. De bank legde geen maximale verhouding vast tussen de laagste en hoogste salarissen van haar werknemers.

Transparantie
43
%
Bekijk Details
Beleid

Deutsche Bank communiceert niet transparant over haar beleggingen. Het is ook niet duidelijk hoe de bank omgaat met ondernemingen waarbij problemen aan het licht kwamen. De bank voerde wel onlangs een klachtenregeling in voor als haar bedrijfsactiviteiten in strijd zouden zijn met de mensenrechten.

Het duurzaamheidsverslag van de bank is opgesteld volgens internationale richtlijnen en wordt door een derde partij (KPMG) geauditeerd.

Corruptie
50
%
Bekijk Details
Beleid

De bank tolereert intern geen corruptie en ze heeft hier een goed beleid rond. Zo’n beleid is er niet voor de bedrijven die Deutsche Bank financiert. De bank stelt geen eisen over de interne procedures van een bedrijf, over transparante rapportering of over de lobbying waar een bedrijf aan deelneemt.

Praktijk

Uit de rapporten Dirty Profits 5 & 6 blijkt dat Deutsche Bank financieel verbonden is met zes bedrijven die verdacht en vaak veroordeeld zijn voor corruptie. 

Een voorbeeld is de corruptiezaak rond Nornickel (voorheen Norilsk Nickel), een Russisch mijnbouwbedrijf. Dit bedrijf wordt verdacht van corruptie en omkoping in Rusland. Naar verluidt zou dit bedrijf geprobeerd hebben de milieuschade die het aanrichtte te verdoezelen met de hulp van milieufunctionarissen.

Gendergelijkheid
13
%
Bekijk Details
Beleid

De bank zorgt niet voor een gelijk loon voor mannen en vrouwen. Deutsche Bank ontwikkelde een systeem waarmee het meer vrouwen in leidinggevende functies wil krijgen. Op dit moment zijn er maar 15% vrouwen in die functies.

Voor investerings- en financieringsbeslissingen stelt Deutsche Bank geen eisen rond gendergelijkheid aan bedrijven.

Bankprofiel

Deutsche Bank behoort tot de grootste banken ter wereld, met hoofdzetel in Duitsland. Ze combineert het ophalen van spaargeld en het geven van leningen met een grote diversiteit aan activiteiten op financiële markten voor eigen rekening en die van klanten. Ook actief als verzekeraar.

Deutsche Bank is de slechtste leerling van de klas. Bij elk thema scoort Deutsche Bank minstens tien punten onder het gemiddelde. De effecten daarvan zijn te zien in de praktijk. Deutsche Bank blijkt zeer vaak betrokken bij schadelijke investeringen.

Dit onderzoek is gebaseerd op de gegevens van de hele bankgroep.


 

Bekijk hoe andere banken scoren

Nieuws over deze bank