onKernelRequest
onKernelResponse
vdk bank logo

vdk

0%
Klimaatverandering
65
%
Bekijk Details
Beleid

Vdk bank deed in 2021 een diepgaande vernieuwing van hun klimaatbeleid, dat in vorige Bankwijzers een onvoldoende score kreeg. De aanpassingen die ze maakten waren zeer positief. Dit jaar staat vdk’s klimaatbeleid een stuk hoger in de rangschikking.

De belangrijkste verandering is dat vdk zich terugtrekt uit alle fossiele brandstoffen. Voorheen stond er nog een kiertje open voor aardgas en voor bedrijven die slechts deels in fossiele brandstoffen zaten. Die deur is nu volledig dicht. Tegelijkertijd verstrengt vdk haar algemene ambitie. De bank mikt nu op maximaal 1,5°C opwarming, in plaats van 2°C.

Deze twee kernaanpassingen, samen met een reeks kleinere verstrengingen, zorgen ervoor dat de score van vdk’s klimaatbeleid met 22% stijgt.

De rapportering over vdk’s klimaatimpact kan wel nog iets beter. De bank moet vragen aan gefinancierde bedrijven om hun CO2-uitstoot te publiceren. Vervolgens moet de bank deze informatie samenvoegen om een duidelijk beeld te geven over de klimaatimpact van haar investeringen.

Biodiversiteit
77
%
Bekijk Details
Beleid

Vdk bank zegt zelf dat ze geen negatieve impact wil hebben op bossen, beschermde gebieden en biodiversiteit. In haar nieuw duurzaamheidsbeleid maken ze duidelijker dan voorheen hoe ze dat invult. Daardoor krijgt de score een boost van 14%.

Er kunnen nog enkele strengere voorwaarden worden opgelegd aan gefinancierde bedrijven, maar door vdk’s focus op lokale financiering is dit minder dringend.

Mensenrechten
80
%
Bekijk Details
Beleid

Naar eigen zeggen investeert vdk bank niet in organisaties die rechtstreeks of via hun leveranciers betrokken zijn bij ernstige of systematische schendingen van de mensenrechten. Ze verleent hen ook geen kredieten. Hiervoor gebruikt de bank een uitsluitingslijst op basis van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP).

Toch zijn er enkele kwesties die door deze aanpak uit de boot vallen. Daar moet vdk bank een explicieter standpunt rond innemen. Voorbeelden hiervan zijn nederzettingen in bezet gebied en de rechten van mensen met een beperking.

Arbeidsrechten
84
%
Bekijk Details
Beleid

Vdk bank investeert niet in bedrijven die rechtstreeks of via hun leveranciers betrokken zijn bij kinderarbeid, discriminatie, dwangarbeid en belemmering van de vakbondsvrijheid. Ook organisaties die zich niet houden aan correcte werktijden, faire verloning of veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, krijgen geen geld van vdk bank.

Wapens uitsluiten
78
%
Bekijk Details
Beleid

De bank heeft een nultolerantie voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie en de handel van wapens of militaire apparatuur ontwikkeld voor militaire doeleinden. Dit is zowel voor conventionele als niet-conventionele wapens of wapensystemen.

Vdk bank heeft geen uitgewerkt beleid voor producten uit de civiele industrie die een militaire bestemming kunnen hebben (dual use). Er ontbreekt voorlopig een specifieke vermelding van geautomatiseerde wapens (Lethal Autonomous Weapons Systems). De bank biedt ook externe fondsen aan, maar het is onduidelijk of die de regels van vdk respecteren.

Belastingen
59
%
Bekijk Details
Beleid

Vdk bank verleent uitsluitend bedrijfsleningen in België en gaat alleen in zee met bedrijven die eerlijk zaken doen. Ze wijzen belastingontduiking uitdrukkelijk af. De bank zou wel meer duidelijke criteria kunnen opleggen.

Bonusbeleid
93
%
Bekijk Details
Beleid

In 2019 nam de bank de beslissing om geen bonussen meer uit te betalen aan het directiecomité. Eerder besliste vdk bank al om geen bonussen meer te geven aan het senior management en het backofficepersoneel. Zo beperkt ze de risico’s die ontstaan bij winstmaximalisatie op korte termijn.

Medewerkers met een commercieel profiel krijgen wel nog een bonus. Voor de berekening daarvan houdt vdk bank gedeeltelijk rekening met langetermijncriteria.

Er is voor alle werknemers een beperkte algemene loonbonus. Die is op basis van niet-financiële criteria zoals energiebesparing en klantentevredenheid.

Transparantie
41
%
Bekijk Details
Beleid

De bank publiceert beperkte en te algemene informatie over projecten, bedrijven en overheden waarin ze investeert of waarmee ze in interactie gaat. Vdk bank rapporteert niet over haar stemgedrag bij algemene vergaderingen van bedrijven waarvan ze aandelen in haar portefeuille heeft.

Corruptie
79
%
Bekijk Details
Beleid

Vdk bank hanteert een nultolerantie wat omkoping en corruptie betreft. Ze vraagt van bedrijven snelle actie in geval van verdenking van corruptie binnen hun bedrijfsvoering. Sinds kort registreert vdk bank ook wie de uiteindelijke eigenaar is bij elke nieuwe klantrelatie met een niet-natuurlijk persoon (de zogenaamde ‘Ultimate Beneficial Owner’). Dat levert hen een hogere score op dan bij de vorige Bankwijzer.

Vdk bank mag wel een meer gedetailleerd beleid opstellen voor bedrijven die door haar gefinancierd worden.

Gendergelijkheid
36
%
Bekijk Details
Beleid

Vdk bank ondertekende het ‘Gender Diversity in Finance’- charter van de sector. De bank heeft ook een degelijk intern beleid. Het probleem is dat er te weinig voorwaarden worden opgelegd aan gefinancierde bedrijven.

Het is positief dat 44% van het managementcomité uit vrouwen bestaat, waaronder de CEO. Maar andere hooggeplaatste posities in vdk bank worden nog voor een groot deel door mannen ingenomen, hoewel er plannen zijn daar verandering in te brengen.

Bankprofiel

Vdk is een kleine speler op de Belgische spaarmarkt met sterke wortels in de christelijke arbeidersbeweging. De bank heeft geen buitenlandse filialen en richt zich ook in haar investeringspolitiek bijna uitsluitend op de Belgische markt. De hoofdzetel is gevestigd in Gent.

In 2021 bracht Vdk voor het eerst een apart duurzaamheidsverslag uit en paste aspecten in haar beleid aan. Vooral op vlak van klimaat- en natuurbeleid zet de bank grote stappen vooruit. Ook bij de thema’s arbeidsrechten, gendergelijkheid en anticorruptie staat Vdk vanaf 2021 hoger geplaatst.

Er is nog werk aan de winkel op vlak van transparantie. Zo zouden we graag meer informatie zien over de klachtenaanpak van de bank en een duidelijker overzicht van de bedrijven waarin ze investeert. Qua gendergelijkheid heeft een degelijk intern beleid, maar legt hierrond nog te weinig voorwaarden op aan gefinancierde bedrijven.

Bij onderzoek naar schadelijke investeringen duikt Vdk bank zelden op. Dat is gedeeltelijk te verklaren doordat de bank haar investeringen beperkt tot België.


 

Bekijk hoe andere banken scoren

Nieuws over deze bank