onKernelRequest
onKernelResponse
Logo Crelan

Crelan

0%
Klimaatverandering
15
%
Bekijk Details
Beleid

Crelan sluit financiering uit voor bedrijven die betrokken zijn bij olie-, kool- en gaswinning, maar publiceert niet de broeikasgasemissies (scope 1, 2 en 3) van haar financierings- en investeringsportefeuille. Haar beleid inzake klimaatverandering blijft te vaag. In de door Crelan gepubliceerde documenten wordt bijvoorbeeld niet gespecificeerd of de uitsluiting van steenkool betrekking heeft op de winning uit nieuwe of bestaande steenkoolmijnen. Ook wordt niet aangegeven of de uitsluiting betrekking heeft op alle bedrijven die banden hebben met de steenkoolsector of specifiek op mijnbouwbedrijven.

Biodiversiteit
0
%
Bekijk Details
Beleid

De bank meet of publiceert de biodiversiteitsvoetafdruk van haar portefeuille niet. Ze geeft geen informatie over hoe ze de natuur beschermt, wat betreurenswaardig is voor een bank die vooral actief is in de land- en tuinbouw.

Mensenrechten
27
%
Bekijk Details
Beleid

Crelan houdt zich aan de OESO-richtlijnen voor mensenrechten, dwangarbeid en discriminatie, maar heeft geen document waarin dit beleid gedetailleerd wordt beschreven.

 

Arbeidsrechten
17
%
Bekijk Details
Beleid

Crelan onderschrijft de fundamentele normen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de OESO, in het bijzonder met betrekking tot kinderarbeid, dwangarbeid, het voorkomen van vakbondsvorming en discriminatie. Deze normen moeten worden nageleefd door de bedrijven die door de bank worden gefinancierd. Helaas heeft de bank geen specifieke regels voor eerlijke wervingspraktijken of de correcte beloning van werknemers.

Wapens uitsluiten
23
%
Bekijk Details
Beleid

Crelan zegt dat het bedrijven uitsluit die betrokken zijn bij wapenproductie, gokken, illegale activiteiten, enz. Het type wapens dat onder de uitsluiting valt, wordt echter niet gespecificeerd.

Belastingen
56
%
Bekijk Details
Beleid

Als bank die uitsluitend actief is in België, en dus de Belgische wetgeving moet volgen, scoort Crelan net voldoende op dit aspect. Ze maakt het aantal werknemers, de omzet, de winst en de betaalde belastingen bekend. Ze vermijdt ook de financiering van bedrijven met complexe belastingstructuren.

Bonusbeleid
25
%
Bekijk Details
Beleid

Het bonusbeleid van Crelan is transparant, maar details over de vaste beloning worden niet gepubliceerd. Daarnaast hanteert de bank geen sociale of duurzaamheidscriteria bij het vaststellen van bonussen.

Transparantie
17
%
Bekijk Details
Beleid

Crelan publiceert de verdeling van haar financiering per type activiteit, maar onvoldoende gedetailleerd om een hogere score te krijgen.

Corruptie
27
%
Bekijk Details
Beleid

Hoewel Crelan beweert dat ze het witwassen van geld en dat ze geld afkomstig van terroristische activiteiten tegen gaat, blijft het beleid van de bank op dit gebied te vaag. De bank controleert bijvoorbeeld niet de uiteindelijke begunstigde van verstrekte leningen.

Gendergelijkheid
5
%
Bekijk Details
Beleid

Crelan vermeldt dat werknemers elke vorm van discriminatie moeten vermijden, ook op grond van gender. Het arbeidsreglement voorziet in sancties voor elke schending van dit principe. Afgezien van dit algemene principe, pakt Crelan de loonkloof tussen mannen en vrouwen niet actief aan en stelt geen maatregelen voor om deze te dichten. De bank garandeert ook niet dat ten minste 30% van de Raad van Bestuur en Directie uit vrouwen zal bestaan.

De bank heeft geen specifiek genderbeleid voor het verstrekken van leningen.

 

Bankprofiel

Crelan is een Belgische bank die haar wortels heeft in de financiering van de land- en tuinbouwsector. Ze is 100% eigendom van CrelanCo, een coöperatieve vennootschap. In 2019 werd bekend dat CrelanCo Axa Banque (België) zou overnemen en haar kantorennetwerken zal samenvoegen. De bank biedt een reeks bank- en verzekeringsproducten voor particulieren, zelfstandigen en kmo's, evenals een reeks gespecialiseerde producten voor boeren en landbouwbedrijven.

Dit is de eerste keer dat de bank, qua balansomvang de vijfde grootste instelling van België, wordt geanalyseerd in het kader van de BankWijzer.

Ondanks een reeks producten die gericht zijn op België en de landbouwsector, eindigde Crelan met een lage score. Haar investeringsbeleid is niet gedetailleerd genoeg om goed te scoren op veel aspecten, zoals de strijd tegen klimaatverandering, mensenrechten en gendergelijkheid.

Bekijk hoe andere banken scoren

Nieuws over deze bank