onKernelRequest
onKernelResponse
  naar nieuws

Een groot Noors pensioenfonds - Kommunal Landspensjonskasse (KLP) -  trekt zich terug uit 16 bedrijven die verbonden zijn aan de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied, waaronder Alstom en Motorola Solutions. FairFin vond voor diezelfde twee bedrijven ook al meer dan 4 miljard euro aan investeringen van banken actief in België. We herhalen onze oproep aan BNP Paribas, KBC en Deutsche Bank: volg het voorbeeld van KLP en maak een eind aan de medeplichtigheid bij de bezetting van Palestina.

Bedrijven zoals Alstom en Motorola Solutions verschenen vorig jaar op een lijst van 112 bedrijven die volgens de VN zaken doen in de bezette Palestijnse gebieden via Israëlische kolonisten. Het pensioenfonds KLP onderwierp deze bedrijven in haar portfolio die ook op de lijst staan aan een diepgaande controle. Daarbij kwam het tot de conclusie dat er een onaanvaardbaar risico is dat deze bedrijven via hun banden met de Israëlische nederzettingen bijdragen aan mensenrechtenschendingen in oorlogs- en conflictsituaties. De kolonisering van Palestijnse gebieden is namelijk een oorlogsmisdaad onder internationaal recht. Daarop verkocht KLP hun aandelen en obligaties bij de betrokken bedrijven en sloten ze uit van verdere investeringen. 

Het Noorse voorbeeld

Noorse Pensioenfondsen zijn niet aan hun proefstuk toe. Een paar jaar geleden besloot het Noorse Government Pension Fund Global, het grootste pensioenfonds ter wereld, bijvoorbeeld om haar beleggingen in fossiele brandstoffen van de hand te doen. Eerder dit jaar stapte ook dit fonds uit bedrijven die actief zijn in de illegale bezette gebieden.  Het gaat in dit geval over het bouwbedrijf Shapir en een vastgoedbedrijf Mivne. Beiden zijn gelinkt aan mensenrechtenschendingen op de Westelijke Jordaanoever.

Dat pensioenfondsen zich terugtrekken uit de bezetting van Palestina is belangrijk, want een volk onderdrukken en hun land koloniseren, zoiets gebeurt niet vanzelf. Voor elke oorlog en kolonisering zijn veel middelen nodig, en dus ook economische steun. Israël vindt die ook bij banken, bedrijven en andere investeerders zoals pensioenfondsen. 

Eind mei onderzocht FairFin welke rol onze Belgische banken spelen in de bezetting, plundering en etnische zuivering van Palestina. Ook wij baseerden ons op de VN-lijst van 112 bedrijven die zaken doen in de bezette Palestijnse gebieden en kwamen tot gelijkaardige conclusies als KLP. Wij lichtten Alstom, Motorola Solutions en Booking.com uit omdat ze elk op een zeer  verschillende, maar cruciale manier bijdragen aan de bezettingspolitiek en oorlogsmisdaden van Israël. Alstom voorziet ondersteuning op vlak van transport en infrastructuur, Motorola helpt het leger en de politie met de bewaking en communicatie, en Booking.com is een drijvende kracht om via toerisme inkomsten te garanderen in de bezette gebieden.

Het Noorse pensioenfonds KLP maakte een gelijkaardige analyse en gaf aan dat hun investeringen uit Motorola Solutions terugtrekken “een zeer eenvoudige beslissing is, gezien hun surveillance-rol in de bezette gebieden.” KLP wees met name op de software die de tech-multinational voorziet voor grensbewaking en benadrukte dat “Motorola en andere bedrijven medeplichtigheid riskeren in schendingen van het internationaal recht.”

Wat met Belgische investeerders?

Jammer genoeg volgen meerdere banken actief in België die logica niet. Ze blijven investeren in bedrijven waarvan geweten is dat zij winst maken in een context van illegale bezetting en oorlogsmisdaden. BNP Paribas, Deutsche Bank en KBC investeerden sinds de vorige oorlog in Gaza in 2014 6,8 miljard euro in deze drie bedrijven. Via hun financiering profiteren onze banken mee van de opbrengsten uit de kolonisatie. Zowel Deutsche Bank, BNP Paribas als KBC beweren in hun investeringsbeleid dat ze mensenrechten hoog in het vaandel dragen. Wat zijn die verklaringen waard, als ze de lijst van de mensenrechtenraad van de VN met bedrijven die bijdragen aan de illegale bezetting van de Palestijnse gebieden negeren?

 

Investeringen van banken actief in België in drie bedrijven die actief zijn in bezette Palestijnse gebieden
Investeringen van banken actief in België in drie bedrijven die actief zijn in bezette Palestijnse gebieden, in miljoen euro. Cijfers zijn afkomstig van de financiële database Refinitiv Workspace.

 

FairFin roept alle banken op om onmiddellijk afstand te nemen van deze illegale praktijken en de investeringen in deze bedrijven stop te zetten. Als grootste aandeelhouder van BNP Paribas heeft ook onze eigen federale overheid boter op het hoofd. Het wordt tijd dat minister van financiën Vincent Van Peteghem de bank in het gareel doen lopen.

Je kan ook als klant of burger je bank ook onder druk zetten, door een klachtenbrief te sturen. 

Extra: wat is BDS?

De BDS-beweging is een internationale beweging die in een wereldwijde campagne oproept tot verzet tegen Israël. BDS staat voor 'Boycott, Divestment and Sanctions'. Dit filmpje uit 2018 legt uit wat de impact hiervan is op de bezetting van Palestina. In 2018 was de lijst van de VN nog niet gepubliceerd, en lobbyden zowel Israël als de VS nog hard om de publicatie ervan tegen te houden.