• Bedrag kiezen
 • Gegevens
 • Betaling
 • Bevestiging

Hoe wilt u steunen?

Kies zelf uw bedrag

Kies zelf uw bedrag

Terugkerende giften kunnen op elk moment stopgezet worden door een mailtje te sturen naar info@fairfin.be.

Je kan ook een overschrijving doen op ons rekeningnummer BE10 5230 8038 6504 met mededeling 'gift'.

Vragen? Contacteer Lieve Van Dijck via lieve.vandijck@fairfin.be 

Waarom FairFin steunen?

Uw steun versterkt onze onafhankelijkheid. Om het financieel systeem structureel te veranderen, focust FairFin zich op drie doelstellingen:

 • We zijn de watchdog van de bankensector.
  Via onderzoek en druk van consumenten dwingen we veranderingen af in het investeringsbeleid van banken. (bijvoorbeeld via www.bankwijzer.be)
 • We promoten grondleggers die tonen dat het anders kan.
  We zetten organisaties en initiatieven in de kijker die de aanzet geven voor een duurzame, rechtvaardige wereld. Zij tonen heel concreet hoe het echt kan: omgaan met geld op een manier die mens en planeet op de eerste plaats zet. 
 • We werken aan een breed draagvlak voor een structureel ander financieel systeem.
  FairFin pleit voor een strikte regulering van de financiële spelers. Het financieel systeem is te belangrijk voor mens en planeet om in handen te laten van privé-bankiers. FairFin zoekt hoe burgers hier meer inspraak in kunnen krijgen: door te pleiten voor regulering van de financiële sector, door de rol van publieke banken te onderzoeken en te kijken naar centrale banken. (bijvoorbeeld: via de campagne Centrale banken voor het klimaat)

100% transparant

Als beweging die werkt aan een duurzaam en transparant financieel systeem, geven we zelf graag het goede voorbeeld. De schenkers, leden en personeelsleden worden automatisch op de hoogte gebracht van wat FairFin vzw met de verworven fondsen gedaan heeft om onze doelstellingen te realiseren.

Deze informatie vindt u terug in het jaarbericht dat we elk jaar in april met alle betrokkenen delen. Klik hier voor de meest recente cijfers.

FairFin onderschrijft de ethische code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Je beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat er met de verworven fondsen gedaan werd.

VEF logo ethische fondsenwerving

De rekeningen van FairFin zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Donorinfo

FairFin in uw testament?

Vindt u ook dat het financieel systeem een waakhond nodig heeft die toont dat het anders kan? Denk er dan eens aan om een deel van de bezittingen die u vergaarde - en die u bij uw afscheid toch niet kan meenemen - aan FairFin te schenken. Zo helpt u mee de spelregels te veranderen.

Meer informatie over schenkingen en legaten vindt u hier.