onKernelRequest
onKernelResponse

Petitie aan de Nationale Bank van België: Stop de financiering van de klimaatcrisis!

1100 miljard euro. Dat is hoeveel de Europese Centrale Bank (ECB) sinds het begin van de pandemie beschikbaar maakte om de banken overeind te houden. Een groot deel van dat geld vloeit naar steenkool-, olie- en gasbedrijven en andere grote vervuilers. Ook de Nationale Bank, de Belgische tak van de ECB, pompte heel wat van dit geld in fossiele brandstoffen. Zo tuimelen we van de ene ramp in de andere. Door de economische gevolgen van corona ondoordacht aan te pakken, maken centrale banken de klimaatramp nog erger.

De immense nooduitgaven van de ECB versterken het onhoudbare status quo. Ze verzachten de eerste schok van de pandemie, maar duwen ons tegelijk verder richting de klimaatchaos. Deze duizenden miljarden kunnen nochtans een belangrijke bijdrage leveren aan een eerlijke klimaattransitie. De ECB kan nochtans twee vliegen in één klap slaan: een economische relance organiseren door volop in te zetten op investeringen in de klimaattransitie.

Sommige lidstaten van de Eurozone en directieleden van de ECB zijn hier voorstander van. Anderen, waaronder de Nationale Bank van België, houden hun been stijf. Zij stellen de belangen van de fossiele industrie boven een leefbare planeet het klimaat. 

Eis dat de Nationale Bank van België van koers verandert.

De pandemie is verwoestend - maar het herstel ervan is een ongekende kans om blijvende, betekenisvolle verandering teweeg te brengen voor mensen en de planeet. De Nationale Bank van België moet die kans grijpen en haar verzet staken. 

Wij eisen dat de Nationale Bank haar verzet staakt en dat zij binnen de ECB pleit voor investeringen in een groene en sociale toekomst.

Doe je mee?

Teken de petitie

Al 2691 mensen tekenden deze petitie. Samen geraken we aan 5000!
Door deze petitie te ondertekenen verklaar je je akkoord dat de FairFin de door jou verstrekte gegevens bijhoudt in overeenstemming met onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid. Je kunt die gegevens opvragen, laten verbeteren en laten verwijderen. Dat kan per e-mail naar info@fairfin.be. Als je vindt dat we je persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verwerken, kun je een klacht indienen bij de Privacycommissie.

Meer weten over hoe de ECB de klimaatcrisis kan aanpakken?

Lees ons dossier 'De ECB tegen het klimaat'.