onKernelRequest
onKernelResponse

Alles wat je wil weten over fiscaal aftrekbare giften

Giften zijn van fundamenteel belang voor FairFin’s werking. Zo kunnen wij ons inzetten als watchdog van de bankensector en structureel werk maken van een financieel systeem op maat van mens en planeet. Jouw steun maakt onze werking mogelijk en versterkt onze onafhankelijkheid. 

FairFin is erkend voor het uitreiken van een fiscaal attest bij giften van minimum 40 euro op jaarbasis. Hieronder vind je enkele veelgestelde vragen over fiscaal aftrekbare giften.

Je kan FairFin steunen via

Je hebt recht op een belastingvermindering als je gift voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • - de gift moet minstens € 40 bedragen, per kalenderjaar en per vereniging (deze kan samengesteld zijn uit verschillende stortingen van dezelfde schenker)
  • - de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling
  • - de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt
  • - de gift moet in geld gedaan zijn, en van jou alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie),
  • - de gift gebeurt zonder tegenprestatie (deze mag niet geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden). Het lidmaatschap komt dus niet in aanmerking voor een fiscaal attest.
  • Hou rekening met volgende uitzonderingen.

Opgelet: de Federale Overheidsdienst Financiën verplicht ons om vanaf dit jaar het rijksregisternummer van de steungever te vermelden op het fiscaal attest. Dat kan je ons hier bezorgen.

Je ontvangt het fiscaal attest in de maand maart volgend op het jaar van jouw schenking. Je gift dient uiterlijk op de laatste dag van december van het jaar voordien op onze rekening te staan. Je gift dient ook te voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden.

Opgelet: de Federale Overheidsdienst Financiën verplicht ons om vanaf dit jaar het rijksregisternummer van de steungever te vermelden op het fiscaal attest. Dat kan je ons hier bezorgen.

Ja, giften vanaf januari tot en met december 2024 zijn fiscaal aftrekbaar wanneer het totaalbedrag minimum 40 euro bedraagt. 

Opgelet: de Federale Overheidsdienst Financiën verplicht ons om vanaf dit jaar het rijksregisternummer van de steungever te vermelden op het fiscaal attest. Dat kan je ons hier bezorgen.

Schenkers vragen zich terecht af wat er met hun geld gebeurt. FairFin verbindt zich ertoe strenge regels te volgen en de fondsen op een belangeloze, transparante manier te beheren. Dat doen we op verschillende manieren.

Elk jaar worden de rekeningen van FairFin gecontroleerd door een onafhankelijk bureau van revisoren. Om door de staat te worden erkend en het recht te hebben om fiscale attesten af te leveren, wordt een bijkomende controle georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Financiën.

Om de transparantie kracht bij te zetten, publiceren wij elk jaar een jaarbericht waarin we de inkomsten en uitgaven van FairFin bekendmaken. Het jaarbericht geeft ook een overzicht van de bereikte resultaten in de projecten. 

Bovendien is FairFin lid van Ethische Fondsenwerving vzw (EF). Dit label houdt in dat FairFin deze doelstellingen bereikt en bepaalde kwaliteitsnormen voor fondsenwerving in acht neemt.

De rekeningen van FairFin zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Veel schenkers nemen FairFin op in hun testament. Een legaat is een onderdeel van je testament waarin je een voorwerp of een som geld nalaat aan een persoon of organisatie. Met een legaat help je mee de spelregels van het financieel systeem te veranderen, zelfs wanneer je er niet meer bent. 

Sinds 1 juli 2021 zijn alle schenkingen en legaten voor goede doelen vrijgesteld van schenkbelasting. Dit wil zeggen dat je (een deel van) jouw nalatenschap belastingvrij kan schenken tijdens je leven of in jouw testament. Jouw schenkingen voor FairFin gaan dus 100% naar een beweging voor een financieel systeem op maat van mens en planeet.

Meer informatie vind je hier.


Opgelet: de Federale Overheidsdienst Financiën verplicht ons om vanaf dit jaar het rijksregisternummer van de steungever te vermelden op het fiscaal attest. Dat kan je ons hier bezorgen.

Vind je het antwoord dat je zoekt niet direct terug? Neem dan contact op met Lieve Van Dijck, zij helpt je graag verder.