Steun FairFin ook als je er niet meer bent

FairFin komt sinds 1982 op voor een meer ethisch en duurzaam financieel systeem. Als geld op een andere manier aangewend wordt dan vandaag vaak de realiteit is, kan het onze wereld ten goede veranderen. Ons onderzoek en onze campagnes maken vandaag al een verschil, en zullen dat morgen ook doen. Daar zetten wij en onze achterban ons elke dag voor in.

Vind je ook dat het financieel systeem een waakhond nodig heeft die toont dat het anders kan? Denk er dan eens aan om een deel van de bezittingen die je vergaarde - en die je bij uw afscheid toch niet kan meenemen - aan FairFin te schenken. Zo help je mee de spelregels te veranderen.

Wat is een legaat?

Een legaat is een schenking bij testament, van roerende of van onroerende goederen. Dat kan zowel aan een persoon zijn als aan een instelling die het recht heeft om legaten te aanvaarden, zoals FairFin.

Sommige erfgenamen worden door de wet beschermd en hebben recht op een bepaald deel van je nalatenschap. Maar je beschikt steeds vrij over het overblijvende deel. Je kunt dus een legaat schenken aan FairFin.

Hoe schenk je FairFin een legaat?

Het volstaat om in je testament te vermelden dat je een deel, of heel je bezit als je geen wettelijke erfgenamen hebt, nalaat aan FairFin. Je kan dit zowel in een handgeschreven als in een notarieel testament doen.

Een handgeschreven testament is door jou eigenhandig geschreven, gedateerd en getekend. In een notarieel testament schrijft de notaris neer wat jij dicteert, waarna je het ondertekent. Voor alle zekerheid raden wij je aan je testament steeds in bewaring te geven bij een notaris en het te laten inschrijven in het Centraal Register van Testamenten.

Fiscaal voordelig

Een legaat aan FairFin is fiscaal aantrekkelijk. FairFin moet immers maar 8,5 % successierechten betalen wanneer de persoon die het legaat overmaakt in Vlaanderen woont. Je erfenis komt dus voor meer dan 90 procent ten goede aan onze werking.

Meer weten?

Je kan altijd bij je notaris terecht. Die kan je hier het best over adviseren. Contacteer daarna onze medewerker Lieve Van Dijck via lieve.vandijck@fairfin.be.