Steun FairFin ook als je er niet meer bent

FairFin komt sinds 1982 op voor een meer ethisch en duurzaam financieel systeem. Als geld op een andere manier aangewend wordt, kan het onze wereld ten goede veranderen. Ons onderzoek en onze campagnes maken vandaag al een verschil, en zullen dat morgen ook doen. Daar zetten wij en onze achterban ons elke dag voor in.

Vindt u ook dat het financieel systeem een waakhond nodig heeft die toont dat het anders kan? Denk er dan eens aan om een deel van de bezittingen die u vergaarde - en die u bij uw afscheid toch niet kan meenemen - aan FairFin te schenken. Zo helpt u mee de spelregels te veranderen.

Wat is een legaat?

Een legaat is een schenking bij testament, van roerende of van onroerende goederen. Dat kan zowel aan een persoon zijn als aan een instelling die het recht heeft om legaten te aanvaarden, zoals FairFin.

Sommige erfgenamen worden door de wet beschermd en hebben recht op een bepaald deel van uw nalatenschap. Maar u beschikt steeds vrij over het overblijvende deel. U kunt dus een legaat schenken aan FairFin.

Hoe schenkt u FairFin een legaat?

Het volstaat om in uw testament te vermelden dat u een deel, of heel uw bezit als u bijvoorbeeld geen wettelijke erfgenamen hebt, nalaat aan FairFin. U kan dit zowel in een handgeschreven als in een notarieel testament doen.

Een handgeschreven testament is een eigenhandig geschreven, gedateerd en getekend document. In een notarieel testament schrijft de notaris neer wat u dicteert, waarna u het ondertekent. Voor alle zekerheid raden wij u aan uw testament steeds in bewaring te geven bij een notaris en het te laten inschrijven in het Centraal Register van Testamenten.

Fiscaal voordelig

Vanaf 1 juli 2021 zijn alle schenkingen en legaten voor goede doelen vrijgesteld van schenkbelasting. Dit wil zeggen dat u (een deel van) uw nalatenschap kan schenken tijdens uw leven of in uw testament. Uw schenkingen voor FairFin gaan dus 100% naar een beweging voor een financieel systeem op maat van mens en planeet. 

Afschaffing voordeel duo-legaat

Vanaf juli 2021 verdwijnt het fiscale voordeel van een duo-legaat. Met een duo-legaat gaat een deel van de erfenis naar een goed doel en een deel naar verre familie en vrienden. Voorheen betaalde het goede doel de erfbelasting, waardoor uw verre familielid of vriend netto meer overhield. Dit voordeel verdwijnt vanaf juli 2021. Had u FairFin opgenomen in uw duo-legaat? Laat dan zeker uw testament nakijken door uw notaris.

Meer weten?

U kan altijd bij uw notaris terecht. Die kan u hier het best over adviseren. 

Hebt u nog vragen? Aarzel zeker niet om contact op te nemen met Lieve Van Dijck via lieve.vandijck@fairfin.be.

Al uw vragen worden vertrouwelijk behandeld.