onKernelRequest
onKernelResponse
  naar nieuws

KBC past haar investeringsbeleid rond olie en gas nogmaals aan. Dit gebeurt na druk van FairFin en de vele klachtenbrieven die jullie stuurden. Goed nieuws dus, maar is het voldoende? KBC sluit uit dat leningen aangewend worden voor de ontginning van nieuwe olie- en gasbronnen, maar ze blijft wel investeren in deze bedrijven. FairFin vraagt dat de bank alsnog de daad bij het woord voegt.

Tijdens De Grote Shift, het debat van De Standaard waar Fairfin eind oktober als factchecker aan deelnam, deed Johan Thijs, de CEO van KBC, een opmerkelijke uitspraak: ‘Wij hebben vandaag aangekondigd dat wij niet meer investeren in bedrijven die nieuwe olie- en gasvelden willen ontginnen’. En effectief, KBC had hierover een splinternieuw beleid gepubliceerd. Maar de soep werd niet zo heet gegeten als ze werd opgediend. FairFin ontdekte dat er nog belangrijke achterpoortjes in het nieuwe beleid zaten, waardoor fossiele bedrijven wel degelijk nog financiering konden krijgen om nieuwe olie- en gasvelden te ontginnen. Ondanks waarschuwingen van het Internationale Energie Agentschap (IEA) blijven deze bedrijven onaflatend nieuwe olie en gas ontginnen, wat onze toekomst op het spel zet. 

We brachten dit naar buiten en vroegen jullie om klachtenbrieven te sturen naar de bank, om zo samen met ons de druk op te voeren. Daardoor bereikten we snel resultaat. KBC nam contact op met ons en paste het nieuwe beleid aan. De bank voegde deze zin toe:

“Moreover,  from  1  January  2022  on,  all  new funding of vertically  integrated  oil  and  gas  companies will be subject to the signing by the company of a contractual clause confirming that the funding will not be used for the development of new oil and gas fields.”

Dit betekent dat het geld dat KBC in deze bedrijven investeert niet meer rechtstreeks naar nieuwe ontginning mag gaan, wat effectief een verbetering is. Maar voor de duidelijkheid: het is nog steeds niet wat KBC-topman op het podium beweerde: dat bedrijven die nieuwe olie en gas ontginnen uitgesloten worden door KBC. Waarom blijft de bank manieren zoeken om te kunnen investeren in de fossiele sector? 

Een veelgebruikt argument is dat we grote olie en gasbedrijven de rug niet mogen toekeren, omdat die een belangrijke rol te spelen hebben in de transitie. Of we willen dat de hernieuwbare energie van de toekomst in handen is van dezelfde bedrijven die het klimaat bewust blijven opwarmen is nog maar de vraag. Ja, grote oliebedrijven investeren in hernieuwbare energie, maar ze hebben een heel eigen kijk op de transitie. De toekomstvisie van Shell is een goed voorbeeld. Anneleen Kenis beschreef hoe de transitie er volgens Shell uitziet: in 2050 maar 15 procent minder olie produceren, maar dat compenseren, via  10.000 nieuwe faciliteiten om koolstof uit de lucht te halen, plus een nieuw aangeplant bos zo groot als het Braziliaanse regenwoud. De technologie hiervoor bestaat echter nog niet, en waar ze die bossen gaan planten is volstrekt onduidelijk. Dit scenario is gebaseerd op hersenspinsels, niet op realistisch haalbare plannen. 

Maar wie de boodschap van het IEA echt ter harte wil nemen en tegelijk toch grote oliebedrijven wil blijven financieren, kan daar bijvoorbeeld voorwaarden aan hangen: enkel op voorwaarde dat jullie stoppen met het ontginnen van nieuwe olie en gas. Eigenlijk vraagt KBC dit al: ze vroeg in de eerste versie al aan bedrijven om tegen 2030 te stoppen met het ontginnen van nieuwe olie- en gasbronnen. Een goed idee, alleen ligt de deadline veel te ver. Met die nieuwe clausule is KBC langs de ene kant strenger, maar wil ze tegelijk van twee walletjes blijven eten. Er valt nog altijd veel geld te rapen in de oliesector. En banken kunnen het tot op vandaag niet laten om daar een graantje mee te pikken, KBC is geen uitzondering. Daarom blijft de bank geld pompen in bedrijven die ons ver over de grenzen van onze ecosystemen duwen. 

We roepen dan ook nogmaals op om de daad bij het woord te voegen. KBC, doe waar u publiek mee uitpakte: investeer niet langer in bedrijven die nieuwe olie en gas ontginnen. Onze toekomst staat op het spel.

Roep KBC op om investeringen in nieuwe fossiele infrastructuur stop te zetten