naar nieuws

Vandaag stellen we je onze nieuwe look voor. Via een nieuwe website, waar onze campagnes centraal staan. Hiermee willen we onze impact een boost geven. Net op tijd, want de coronacrisis maakt FairFin relevanter dan ooit.

Vorig jaar organiseerden we een bevraging bij onze achterban over onze werking en toekomst. Leden, vrijwilligers en sympathisanten gaven hun input. Wat vonden ze van FairFin, en wat kon beter? Misschien vulde jij deze bevraging ook in? 

De antwoorden waren razend interessant. Het werd de basis voor ons nieuw beleidsplan. In diezelfde bevraging peilden we ook naar ons imago. Hieruit kwamen enkele karaktertrekken bovendrijven, die we meer in de verf willen zetten. Mocht FairFin een persoon zijn, dan is die deskundig, kritisch, rebels, open, ongebonden, uitdagend, inspirerend en sociaal.

Op basis hiervan besloten we om ook onze communicatie flink om te gooien. Een jaar later is de vernieuwing hier. We stellen graag ons opgefrist logo en de nieuwe huisstijl voor. Het logo dat we tot gisteren gebruikten, had nood aan een modernisering. Daarnaast wilden we een nieuwe huisstijl die we overal consequent kunnen toepassen. Het nieuwe logo wordt daarom aangevuld met een vast lettertype en vier basiskleuren. We werkten hiervoor samen met communicatiebureau Volta.

fairfin_design

De nieuwe website past helemaal bij de manier waarop we vandaag en de komende jaren met FairFin willen werken. Onze campagnes staan centraal. Zo hebben we betere tools om mensen te activeren. En kunnen we dus ook onze impact vergroten. Net op tijd, want we zitten op een historisch kantelpunt. 

De schok die corona nu veroorzaakt, hertekent onze wereld zo hard, dat we de kans hebben om het over een totaal andere boeg te gooien. Die keuze maken we vandaag als samenleving. Daar wil FairFin een serieus steentje aan bijdragen. We willen een sociale en ecologische visie op het financieel systeem centraal zetten. Een verhaal waarin mens en planeet voorop staan. Zodat we voor eens en voor altijd overstappen naar een sociaal en ecologisch rechtvaardige maatschappij.

Banken zullen opnieuw een centrale rol spelen in deze crisis. Wij zijn de enige onafhankelijke organisatie in Vlaanderen die het huidige financiële systeem structureel in vraag stelt. De waakhond bij uitstek om de banken in het oog te houden. Ons onderzoek, onze campagnes en de oplossingen die daaruit voortvloeien zijn de komende jaren dus relevanter dan ooit.