onKernelRequest
onKernelResponse
  alle grondleggers

De Flietermolen


De Flietermolen is een coöperatieve molen die boeren, bakkers en gezinnen met elkaar verbindt in een duurzame, korte keten. Ze kopen graan van biologische boeren uit de streek, aan een eerlijke prijs. Dat graan vermalen ze tot bloem en meel, dat ze zelf verkopen en ook leveren aan lokale bakkers. Die maken er gezond, duurzaam brood van dat iedereen kan kopen.