onKernelRequest
onKernelResponse
  alle grondleggers

Eethuis Karoot


Eethuis Karoot is onze eerste Grondlegger in de voedingssector. De initiatiefnemers willen een eethuis oprichten met een duidelijke missie: iedereen die binnenkomt krijgt toegang tot een duurzame warme maaltijd.

Dit willen ze waarmaken via vrije bijdragen, een coöperatieve werking en direct contact met leveranciers. Wij gingen op bezoek bij de Karoot’ers om hen beter te leren kennen. Welke uitdagingen moeten ze nog overwinnen en hoe kunnen mensen hun droom helpen waarmaken? Ontdek het in deze video.

Hoe kan jij helpen?

Karoot zoekt coöperanten en winwinleners om samen het eethuis waar te maken.

Waarom hebben we dringend nood aan alternatieve initiatieven in de voedingssector? 

Grondleggers?

Elke dag zetten talloze initiatieven zich in voor een meer rechtvaardige en duurzame wereld. Ze bewijzen in de praktijk dat op een andere manier omgaan met geld, de planeet en mensen echt kan. Met hun voorbeeld leggen ze het fundament voor een betere wereld, daarom noemen we ze Grondleggers. Vaak blijft hun werk echter onderbelicht. Daarom zetten wij hen in de schijnwerpers.

De Grondleggers gaan voluit voor een ander economisch model: coöperaties, maatwerkbedrijven, bedrijven en organisaties uit de solidaire en sociale economie. We gaan op zoek naar Grondleggers op vlak van energie, voeding, wonen en geld, die een alternatieve visie ontwikkelen als antwoord op barsten in ons economisch systeem.