onKernelRequest
onKernelResponse
  alle grondleggers

De Woongenoten


De Woongenoten zorgt ervoor dat gezinnen in kwetsbare situaties een degelijke woning kunnen huren aan een betaalbare prijs. Daarom zetten we hen in de schijnwerpers als een Grondlegger: een organisatie die in de praktijk toont dat we anders kunnen omgaan met geld.