onKernelRequest
onKernelResponse
  alle grondleggers

Campina Energie


Campina Energie is de allereerste Grondlegger in onze spotlight. Hun missie? De Kempen vrij maken van fossiele brandstoffen door mensen samen te brengen in allerlei initiatieven rond hernieuwbare energie. We spraken met Jef Van Eyck, mede-oprichter van deze coöperatie uit de Kempen.