alle grondleggers

Campina Energie


Campina Energie is de allereerste Grondlegger in onze spotlight. Hun missie? De Kempen vrij maken van fossiele brandstoffen door mensen samen te brengen in allerlei initiatieven rond hernieuwbare energie. We spraken met Jef Van Eyck, mede-oprichter van deze coöperatie uit de Kempen.

Elke dag zetten talloze initiatieven zich in voor een meer rechtvaardige en duurzame wereld. Ze bewijzen in de praktijk dat op een andere manier omgaan met geld, de planeet en mensen echt kan. Met hun voorbeeld leggen ze het fundament voor een betere wereld, daarom noemen we ze Grondleggers. Vaak blijft hun werk echter onderbelicht. Daarom zetten wij hen in de schijnwerpers.

De Grondleggers gaan voluit voor een ander economisch model: coöperaties, maatwerkbedrijven, bedrijven en organisaties uit de solidaire en sociale economie. We gaan op zoek naar Grondleggers op vlak van energie, voeding, wonen en geld, die een alternatieve visie ontwikkelen als antwoord op het falen van ons economisch systeem. Campina Energie is de allereerste Grondlegger in onze spotlight.