onKernelRequest
onKernelResponse
  naar nieuws

Elke dag komen er gruwelijke beelden van Gaza voorbij: verwoeste huizen, vernielde ziekenhuizen, gewonde en dode Palestijnen.

Deze verwoesting wordt veroorzaakt door de bommen, granaten, helikopters en tanks van het Israëlische leger. Daarom publiceert FairFin, samen met 11.11.11. en andere partners van de DBIO-coalitie, een onderzoek naar de Europese geldstromen naar bedrijven die wapens leveren aan Israël. Wat blijkt? BNP Paribas investeert meer dan 5 miljard euro in deze bedrijven.

BNP Paribas, bommen en gevechtsvliegtuigen

Sinds 2021 investeert BNP Paribas meer dan 5 miljard euro in bedrijven die wapens leveren aan Israël. Dat is 5 miljard euro voor onder andere gevechtsvliegtuigen, helikopters en bommen van Boeing. Voor zware motoren voor tanks van Rolls-Royce. Voor marinegeschut en helikopters van Leonardo, en lucht-grondrakketten, clusterbommen en “bunker buster”-bommen van RTX

Onverantwoord, zeker omdat de Belgische overheid de tweede grootste aandeelhouder is van BNP Paribas. Zo profiteert de Belgische overheid (indirect) dus mee van het conflict in Gaza. 

FairFin roept de Belgische overheid dan ook op om actie te ondernemen: om vragen te stellen aan de bank, en om een signaal te geven dat dit onaanvaardbaar is. 

Tabel met underwritings en leningen BNP Paribas
Tabel met leningen en underwritings van BNP Paribas, in miljoen Euro

 

En ook de Europese Investeringsbank investeert in wapens

Ook de Europese Investeringsbank (EIB) staat in de top 20 financierders van deze bedrijven: de bank gaf maar liefst 1.23 miljard euro aan leningen aan Leonardo (marinegeschut en helikopters) en Rolls-Royce (motoren voor tanks). 

Dat is opvallend, want de EIB is een publieke investeringsbank. Dat betekent dat zij geld gaat lenen om te investeren in projecten die de objectieven van de EU versterken, zoals werkgelegenheid en economische groei in Europa ondersteunen, of klimaatverandering tegengaan. 

Investeringen in bedrijven die wapens leveren aan Israël, lijken dus niet logisch binnen deze investeringsstrategie.

Bovendien beheert de EIB enorm grote sommen geld, die bijvoorbeeld ook gebruikt kunnen worden voor broodnodige investeringen in de groene transitie (zoals het renoveren van Europese woningen). In de plaats daarvan investeert ze in bedrijven die wapens leveren aan Israël.

Tabel met underwritings en leningen EIB
Tabel met leningen van de EIB, in miljoen Euro

Wat kan jij daaraan doen?

De voorbije jaren zette FairFin de druk op de banken, met de eis “Stop de financiering van bedrijven die actief zijn in Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied”.

Mét succes, want meerdere banken gingen hierdoor in gesprek met deze bedrijven en sommige banken stopten zelfs hun financiering. 

Dat willen we nu ook bereiken met BNP Paribas. De bank komt in dit onderzoek naar boven als dé grootste Europese financierder in bedrijven die wapens leveren aan Israël. Daarom voeren wij de druk op de bank op: BNP Paribas moet haar financiering van deze bedrijven stopzetten. 

En dat doen we enkel samen met jullie. Stuur een klachtenbrief naar BNP Paribas bovenaan dit artikel en laat hen weten dat winst maken op de kap van de oorlog in Gaza, onaanvaardbaar is.