onKernelRequest
onKernelResponse
  naar nieuws

2022 was een druk jaar voor FairFin: vol boeiende dossiers, impactvolle campagnes en sterke acties. Misschien heb je ons wel zien voorbijkomen in de krant? Of las je over onze onderzoeken op social media en onze nieuwsbrief? Misschien nam je zelfs deel aan onze acties? Zo niet, dan zetten wij hieronder enkele van onze hoogtepunten van 2022 in de kijker en lees je ook wat je in 2023 van ons mag verwachten. 

1. Update BankWijzerscores

In het begin van 2022 updatete FairFin de BankWijzerscores. Elke twee jaar gaan we met de fijne kam door het investeringsbeleid van banken actief in België. Deze banken scoren we op tien maatschappelijk relevante thema's gaande van klimaatverandering en mensenrechten tot belastingontduiking en corruptie.

Wat blijkt uit deze update? De grootbanken hebben opvallend slechtere scores dan de kleinere banken. Daarom schoot FairFin in actie: wij richten onze pijlen op de overheid die de bankensector moet reguleren. Zo duwen we de hele sector de juiste richting in. Ondertussen laten we, samen met jullie, de banken weten dat we het niet eens zijn met hun zwakke beleid. Samen stuurden we dit jaar meer dan 4000 klachtenbrieven naar de banken.

2. Geen geld naar nieuw plastic

In mei nam FairFin de geldstromen naar INEOS en Borealis onder de loep. Want banken in België investeerden miljarden euro’s in deze chemiereuzen die de plasticproductie in de Antwerpse haven fors willen uitbreiden: INEOS bouwt er een nieuw plasticproject genaamd 'Project One' en Borealis bouwt er op dit moment één in Kallo. 

Leuk weetje: Het onderzoek rond plastic had een wijde impact, tot in China wordt gebruiken NGO’s en andere organisaties het dossier om hun strijd tegen plastic en plasticproductie te versterken.

3. Wonen of winst?

Huurprijzen schieten de hoogte in en de wachtlijsten voor sociale woningen worden steeds langer en langer. Daarom onderzocht FairFin de invloed van de financiële wereld op huisvesting in Brussel. Hieruit blijkt dat we op een kantelmoment staan. De financiële wereld heeft de Brusselse woonmarkt nog niet in haar grip, maar de eerste stappen zijn wel al gezet: het kan dus zeer snel veranderen.

FairFin organiseerde een panelgesprek waar onderzoekers, activisten en de Brusselse bouwmeester bespraken wat er nodig is om deze financialisering tegen te gaan. Een zaal vol sociale organisaties, beleidsmakers, studenten en kritische burgers luisterden geïnteresseerd toe.

4. Grondlegger ‘De Woongenoten’

In het najaar zette FairFin een Grondlegger in de kijker, deze keer rond het thema wonen. De Woongenoten zorgt ervoor dat gezinnen in kwetsbare situaties een degelijke woning kunnen huren aan een betaalbare prijs. Daarom zetten we hen in de schijnwerpers als een Grondlegger: een organisatie die in de praktijk toont dat we anders kunnen omgaan met geld. Zo leggen zij het fundament voor een betere wereld

5. Stop de geldstroom naar nieuw fossiel

De opwarming van de aarde wordt steeds voelbaarder en daar willen we graag concreet iets aan doen. Dus startte FairFin in 2022 met een nieuwe campagne: ‘Stop de geldstroom naar nieuw fossiel’.

Banken en financiële spelers willen vooral zo veel en zo snel mogelijk winst maken. En door de huidige energiecrisis, en de overwinsten van energiebedrijven, wordt het des te interessanter om te investeren in fossiele energie. Met grote gevolgen voor het klimaat. Daarom richt FairFin met deze campagne haar pijlen op de overheid: we hebben regels nodig die er voor zorgen dat het geld naar hernieuwbare energie stroomt in plaats van naar fossiele brandstoffen.

Actie COP27
Samen met onze vrijwilligers voerden we actie tegen de greenwashing van de banken op de klimaattop

We voerden acties om de druk op te voeren en brengen het middelveld bijeen rond onze eis. Zo stuurden we samen met 24 andere organisaties een open brief naar Vincent van Peteghem waarin we hem aanspoorden om het voortouw te nemen op de klimaattop in Egypte. 

Met succes, want enkele weken geleden kregen we antwoord van de minister waarin hij erkent dat er meer regels nodig zijn om investeringen in fossiele energie uit te doven. 

6. Het verhaal van een Palestijnse boer

Al twee jaar maakt FairFin deel van de Don’t Buy Into Occupation-coalitie, een organisatie die de geldstromen blootlegt tussen Europese financiële instellingen en bedrijven actief in illegale Israëlische nederzettingen. Zo ondersteunen de mensenrechtenngo’s in Palestina met onze financiële expertise.

In november 2022 updatete de Don’t Buy Into Occupation-coalitie haar rapport: Europese banken, verzekeraars en investeerders blijven massaal bedrijven financieren die actief zijn in de illegale Israëlische nederzettingen. Zo stromen er nog steeds honderden miljarden euro’s naar bedrijven die wapens, surveillance apparatuur en demolitiemateriaal produceren. En dat heeft grote gevolgen voor de Palestijnen die nabij deze nederzettingen wonen, zoals de Palestijnse boer Daoud Abdul Rahman Abdullah Hassan.

7. DEME en diepzeemijnbouw

Vorige week publiceerde FairFin een dossier rond de financiering van diepzeemijnbouw. We namen daarbij de geldstromen naar DEME onder de loep. Deze Belgische multinational richt haar pijlen, via haar dochteronderneming GSR, op kostbare mineralen op de bodem van de Stille Oceaan. 

Volgens DEME is diepzeemijnbouw ‘innovatief’, ‘duurzaam’ en en ‘noodzakelijk voor de klimaattransitie’. Maar is dat wel zo? Want hoewel we de impact van diepzeemijnbouw nog niet 100% kunnen inschatten, weten we al dat het grote gevolgen heeft voor het milieu, het klimaat, de lokale bevolking en het Globale Zuiden.

De komende maanden gaat FairFin hierover in gesprek met beleidsmakers en de banken. En jij kan ons daarbij helpen: door massaal klachtenbrieven te sturen naar de banken.

8. En we sluiten af met een gezellige teamdag

We sloten het jaar af met een teamdag. In de voormiddag kregen we een rondleiding in het Pand in Gent, waar we boeiende gesprekken voerden over de groeiende economische en politieke macht van vastgoedontwikkelaars. 

Daarna genoten we van een heerlijke lunch bij onze Grondlegger Karoot en was het tijd voor de kerstkadootjes. 

Teamdag in Gent

En in 2023?

Volgend jaar wil FairFin nog meer impact maken. Wat kan je van ons verwachten? We voeren de druk op met onze campagne ‘Stop de geldstroom naar nieuws fossiel’,  lanceren een nieuwe campagne rond Belfius Klimaatbank en we voeren actie rond Palestina. En in het voorjaar zetten we een nieuwe Grondlegger in de kijker, dit keer rond het thema voeding. 

Kortom: ook in 2023 gaan we er weer volop voor, en dat doen we niet alleen. De successen die we dit jaar behaalden waren enkel mogelijk dankzij de steun en de inzet van onze achterban. Bedankt daarvoor, jullie geven ons vleugels. 

Warme feestdagen!