onKernelRequest
onKernelResponse
  naar nieuws

De oorlog in Oekraïne legt Europa’s fossiele verslaving op een pijnlijke manier bloot. De komende maanden moet onze gasconsumptie fors omlaag. De stijgende energiefacturen en besparingstips zijn alomtegenwoordig in het nieuws. Toch blijft de industrie grotendeels buiten schot. Onterecht, want uit recent onderzoek door Amadeo Ghiotto van FairFin blijkt dat het maken van wegwerpplastic enorm veel energie vraagt. Daarop besparen is dus een sleuteloplossing in de huidige energiecrisis.

In “Who finances the plastic flood”(2022) vermeldt FairFin al hoe energievretend de plasticindustrie is. In een nieuw onderzoek, in opdracht van Break Free From Plastic, graaft Amadeo Ghiotto van FairFin nog dieper naar het energieverbruik van de plasticindustrie in Europa en België. 

Wat blijkt? In België verbruikt de plasticindustrie 18% van onze fossiele gasconsumptie en 23% van onze olieconsumptie. Bovendien gaat 15% van de elektriciteitsconsumptie in België naar plasticindustrie. Het is onverantwoord dat er zo veel energie gebruikt wordt om voornamelijk wegwerpplastic te produceren. 

Een koude winter

Deze winter moeten we kiezen waar we energie besparen. Wanneer we kijken naar welke sectoren wel of niet essentieel zijn, en waar we dus op grote schaal kunnen besparen op energie, lijkt de plasticindustrie een logische keuze. 

Het is de meest energievretende industrie in België. In 2020 ging maar liefst 65% van de industriële olieconsumptie in België naar plasticproductie, 36% van de industriële gasconsumptie, en 31% van de industriële elektriciteitsconsumptie. 

Op de korte termijn kan er dus energie bespaard worden door geen onnodige verpakkingen en wegwerpplastic meer te produceren. Zo overbruggen we deze winter. 

Hoe willen we de energiecrisis oplossen?

Maar we hebben ook nood aan een langetermijnplan. Door de oorlog in Oekraïne zoekt Europa haastig naar niet-Russische fossiele brandstoffen. Maar investeren in niet-Russisch gas zal evengoed een grote impact hebben op andere conflicten, burgeroorlogen en geopolitieke spanningen.

Bovendien heeft Europa, voor de aanvoer van dit niet-Russisch gas, investeringen in nieuwe fossiele infrastructuur nodig. Hierdoor worden we nog decennia lang vastgeketend aan vervuilende energie. Met enorm grote gevolgen voor het klimaat.

We moeten het roer dus drastisch omdraaien. Het is onverantwoord om nog te investeren in nieuwe plasticproductie, waarvan we weten dat het ongelooflijk veel energie vraagt. Terwijl we net nu werk moeten maken van ambitieuze investeringen in hernieuwbare energie en een groen monetair beleid. Enkel zo beschermen we mens en planeet op de lange termijn.

Nog steeds een blinde vlek

Op de korte termijn kan er dus energie bespaard worden door geen onnodige verpakkingen en wegwerpplastic meer te produceren. Op lange termijn moet de nieuwe plasticproductie naar omlaag. De banken dragen daarbij ook een grote verantwoordelijkheid. 

Nog steeds is plastic een blinde vlek in hun beleid, hoewel investeringen in de plasticindustrie grote gevolgen hebben op de energiecrisis, op het klimaat en op conflicten. Daarom zet FairFin nogmaals druk op de banken. Wij eisen dat zij bedrijven die de plasticproductie uitbreiden, uitsluiten in hun investerings- en kredietbeleid. 

Zet mee druk. Stuur een klachtenbrief naar je bank.