onKernelRequest
onKernelResponse
  naar nieuws

De Woongenoten zorgt ervoor dat gezinnen in kwetsbare situaties een degelijke woning kunnen huren aan een betaalbare prijs. Daarom zetten we hen in de schijnwerpers als een Grondlegger: een organisatie die in de praktijk toont dat we anders kunnen omgaan met geld. Zo leggen zij het fundament voor een betere wereld.

De Woongenoten verzamelt kapitaal, waarmee ze woningen opkopen. Ze knappen deze woningen op en stellen ze beschikbaar via sociale organisaties. Zo komen kwaliteitsvolle woningen tĆ³ch terecht bij mensen die anders weinig kans maken iets betaalbaars te vinden.

Help jij mee?

Om dat werk voort te zetten, zoekt de Woongenoten naar mensen om aandelen te kopen en zo coƶperant te worden van de organisatie. Het geld dat je in de Woongenoten steekt is dus geen gift, maar een investering. In ruil voor je aandeel krijg je inspraak in de werking van de coƶperatie en een jaarlijks deeltje van de winst. Maar je krijgt bovenal sociale winst: je maakt hun projecten en hun positieve impact mee mogelijk.

De projecten van de Woongenoten zijn broodnodig. Doorheen Belgiƫ worden we geconfronteerd met een wooncrisis: exploderende huurprijzen en een wachtlijst voor sociale woningen die steeds langer wordt. Onderzoek van FairFin toonde bovendien aan dat grote financiƫle spelers een groeiende invloed hebben op onze woonmarkt.

Grondleggers

Elke dag zetten talloze initiatieven zich in voor een meer rechtvaardige en duurzame wereld. Ze bewijzen in de praktijk dat op een andere manier omgaan met geld, de planeet en mensen echt kan. Met hun voorbeeld leggen ze het fundament voor een betere wereld, daarom noemen we ze Grondleggers. Vaak blijft hun werk echter onderbelicht. Daarom zetten wij hen in de schijnwerpers.

De Grondleggers gaan voluit voor een ander economisch model: coƶperaties, maatwerkbedrijven, bedrijven en organisaties uit de solidaire en sociale economie. We gaan op zoek naar Grondleggers op vlak van energie, voeding, wonen en circulaire economie, die een alternatieve visie ontwikkelen als antwoord op barsten in ons economisch systeem.