onKernelRequest
onKernelResponse
  naar nieuws

FairFin gaf de afgelopen maanden in samenwerking met Forum Ethibel op vraag van VVSG verschillende vormingen rond ethisch bankieren aan duurzaamheidsambtenaren en financieel beheerders van gemeenten. Wat kunnen gemeenten doen om hun reserves duurzaam te plaatsen? Om coƶperatief ondernemen in de gemeente te faciliteren? Om grootbanken mee onder druk te zetten tegemoet te komen aan de noden van hun inwoners en de samenleving in het algemeen? Vragen die leven en waar we, met behulp van de internationale Ʃn lokale goede voorbeelden die er al bestaan, concrete antwoorden op kunnen geven.

Zo hopen we dat steden en gemeenten een sleutelrol kunnen spelen in de transitie naar een duurzame en sociaal-rechtvaardige maatschappij. Dit sluit aan bij de bedenking die Guy Tegenbos en David Van Reybrouck vandaag maakten in De Standaard naar aanleiding van de laksheid van Belgische overheden als het om klimaatmaatregelen gaat: ā€œOp korte termijn valt het meeste daadkracht evenwel te verwachten van het beleidsniveau dat het minst formele bevoegdheden heeft: de steden en gemeenten. De besturen zijn net verkozen, de beleidsplannen liggen klaar. Dit is hĆ©t moment om versneld beslissingen te nemen. Een stad kan te vervuilende autoā€™s bannen bijvoorbeeld. Ze kan de meest rode punten van de Curieuzeneuzenmeting aanpakken. Ze kan voor duurzame leveranciers kiezen. Ze kan haar rekeningen afsluiten bij banken die nog in fossiel investeren. Doen!ā€

Gemeenten kunnen hiervoor terecht bij onze Move Your Money campagne, waarin we burgers en organisaties vragen een ultimatum te tekenen om KBC, Belfius, ING en BNP Paribas onder druk te zetten niet langer in fossiele brandstoffen (de voornaamste oorzaak van klimaatopwarming!) te investeren. Doen ze dat niet, dan verplaatsen wij ons geld... Onderteken deze oproep op www.moveyourmoney.be

  • Gemeenten of lokale groepen die een Move Your Money activiteit willen opzetten kunnen contact opnemen via info@fairfin.be
  • Gemeenten of lokale groepen die met andere vragen zitten rond ethisch bankieren en duurzaam omgaan met geld, kunnen contact opnemen met SĆ©bastien Mortier van FairFin (zie foto), via sebastien.mortier@fairfin.be

We helpen jullie graag op weg!