onKernelRequest
onKernelResponse
  naar nieuws

Afgelopen weekend was het Algemene Vergadering van NewB. Zo'n 300 coöperanten kwamen samen in Théâtre Saint-Michel om informatie te krijgen en beslissingen te nemen over de toekomst van het bankdossier.

NewB begint ermee te zeggen dat ze weliswaar altijd de discretie die van haar werd gevraagd door de Nationale Bank van België (NBB) heeft gerespecteerd, maar dat het nu tijd is om ook transparant te zijn naar de aandeelhouders. De stand van zaken is dat er sinds mei 2017 intensief overlegd is met de NBB. Daarbij kwam telkens de vraag aan NewB op om een referentieaandeelhouder te vinden; een partij uit de financiële wereld die NewB zou kunnen herkapitaliseren in geval van financiële moeilijkheden. Dit was een struikelpunt voor NewB, aangezien zo'n aandeelhouder een dergelijk groot engagement zou nemen dat hij ook veel macht zou kunnen grijpen, wat de onafhankelijkheid van het project in de weg staat.

NewB en de NBB kwamen daarop tot de oplossing om een fikse kapitaalsverhoging over te gaan, die NewB wil verzamelen middels een tweede financieringscoöperatie. NewB zal het geld hierin alleen aanwenden als alle andere vergunningsvoorwaarden vervuld zijn. Het enige doel van de nieuwe structuur is dus de verzameling van de nodige fondsen zodat de bank NewB de middelen krijgt om het levenslicht te zien.

Er zijn daarmee twee scenario’s voor iedereen die beslist om te investeren in deze tweede entiteit. Als de aanvraag voor een banklicentie voor NewB wordt geweigerd, keren de geïnvesteerde bedragen integraal terug naar de coöperanten. Als NewB voldoende kapitaal inzamelt en een banklicentie krijgt, worden de geïnvesteerde bedragen omgezet in aandelen van de toekomstige bank. Voor deze aanpak heeft NewB de toestemming van de FSMA nodig. Die zouden ze pas over enkele maanden krijgen. Ook de hoogte van het vooropgestelde bedrag is nog niet bekend. De AV van NewB gaf alleszins haar goedkeuring om zo snel mogelijk een licentieaanvraag als kredietinstelling in te dienen bij de NBB en om bovengenoemde financieringsstructuur op te richten.

NewB's CEO Tom Olinger liet weten dat ze geen enkele zekerheid kunnen geven over het al dan niet slagen van NewB en over de toekomst van het traject met de NBB, maar dat hij voelt dat de situatie aan het keren is en dat ze nog nooit zo dicht bij een bank zijn geweest als nu.

FairFin wil NewB ondersteunen met de oprichting van de bank. Op de AV werd collega Sébastien Mortier (op de foto links naast Tom Olinger) alvast verkozen in het Maatschappelijk Comité.