onKernelRequest
onKernelResponse
  naar nieuws

Dertien Indonesische milieu- en mensenrechtenorganisaties dienen een officiële klacht  in tegen ING, omdat de bank een omstreden kolencentrale in hun land financiert. De organisaties, verenigd in Responsibank, de Indonesische versie van Bankwijzer, wijzen op schending van milieu- en mensenrechten en corruptie bij de aanleg van kolencentrale Cirebon 2.

ING financierde ook Cirebon 1, een kolencentrale waar vervuiling, landroof, corruptie en bedreiging van lokale bewoners nog altijd gebeuren. Internationale milieu- en mensenrechtenorganisaties, waaronder Bankwijzer, roepen ING al jaren op om investeringen in de kolencentrale te stoppen. ING financiert desondanks 125 miljoen dollar in Cirebon 2 en is ‘lead arranger’ van een consortium van banken dat in totaal voor 592 miljoen dollar Cirebon 2 financierde.

Landroof, vervuiling en bedreiging van lokale bewoners

Andere internationale banken trokken zich terug als investeerder vanwege het schenden van internationale milieuafspraken en de misstanden rond beide centrales: de impact van de vervuilende Cirebon I op de gezondheid van omwonenden en het lokale milieu is groot. Bovendien is er sprake van corruptie, worden mensen die zich verzetten tegen de Ciberon II bedreigd en zijn lokale boeren van hun land verjaagd om plaats te maken voor de centrale. Ratiman, een lokale boer, vertelt dat hij onder dwang zijn grond moest verkopen:

Officiële klacht

Responsibank diende de klacht tegen ING in op 26 april, tijdens de jaarvergadering van ING.

Ah Maftuchan, coördinator Responsibank Indonesia: “ING is medeverantwoordelijk voor giftige stoffen in het milieu, schade voor boeren en vissers en doden door luchtverontreiniging. Iedere nieuwe kolencentrale in Indonesië leidt tot gemiddeld 600 extra doden per jaar. Laat ING de zorgen van lokale Indonesiërs over corruptie en schending van mensenrechten serieus nemen en tegengaan. Als ING dat niet wil of kan, moet de bank haar  verantwoordelijkheid nemen en de financiering van kolencentrales in Indonesië stoppen!”

Responsibank is onderdeel van Fair Finance International, waar ook Bankwijzer deel van uitmaakt. Bankwijzer onderschrijft de klacht en de eisen van Responsibank. Door vanuit België druk uit te oefenen op ING, kunnen we Responsibank en de lokale bevolking in Indonesië ondersteunen in het verzet tegen de Cirebon II.

Stuur een klachtenbrief naar ING