onKernelRequest
onKernelResponse
  naar nieuws

Omgaan met geld op een manier die mens en planeet op de eerste plaats zet, kan dat wel? FairFin is overtuigd van wel. Niet vanuit puur idealisme, maar ook door tal van concrete initiatieven in actie te zien. We zetten daarom al jaren in op het ondersteunen en promoten van organisaties en initiatieven die de aanzet geven voor een duurzame en rechtvaardige wereld.

Dat deden we tot de dag van vandaag vooral via het FairFin&Financité-Label, een platform dat garant staat voor ethische en solidaire investeringen. Via dit platform komen bedrijven uit de sociale economie op een toegankelijke manier in contact met investeerders en coöperanten. Dit platform is de vrucht van samenwerking over de taalgrens heen met onze partnerorganisatie Financité.

Maar FairFin is de laatste jaren heel wat veranderd, en zet de prioriteiten steeds meer op het uitbouwen van een organisatie die via onderzoek en campagnes de spelregels van onderuit wil veranderen. We doen dit met een relatief kleine ploeg, dus prioriteiten stellen is extra belangrijk. We beslisten daarom om niet langer in te zetten op het technische werk achter de schermen dat nodig was voor het Label, maar te focussen op communicatie naar het brede publiek.

Daartoe dient onze campagne Grondleggers. Via deze campagne gaan we op zoek naar initiatieven die - net zoals bij het Label - in de praktijk tonen dat een alternatief mogelijk is. Maar in plaats van technische en logistieke ondersteuning te bieden, mikken we op brede bekendmaking van deze initiatieven.

Ben jij aangesloten als bedrijf of particulier bij het Label? Geen zorgen: het verdwijnt niet! Financité blijft de werking ervan op zich nemen onder de nieuwe naam “Label Solidaire Financiering” en werkt daarvoor ook samen met Nederlandstalige partners en vrijwilligers.