onKernelRequest
onKernelResponse
  naar nieuws

Wonen in Brussel is een geladen thema. De prijzen gaan door het dak en de ongelijkheid groeit. Maar hoe komt dit? FairFin zal de komende jaren dieper graven naar de rol die de financiële sector speelt bij vastgoed in Brussel. Een project in samenwerking met het Brussels Centre for Urban Studies van de VUB.

De huizenmarkt in Brussel kent steeds grotere ongelijkheid. Waarom zijn de woningen tegenwoordig zo duur? Waarom investeren steden zo weinig in sociale woningen? En waarom gaat er tegelijk zoveel geld naar luxueuze vastgoedprojecten? Van waar komt al dat geld? Om een antwoord te krijgen op deze vragen is het volgens ons belangrijk om stil te staan bij de rol van financiële spelers. Door hun groeiende aanwezigheid op de vastgoedmarkt verschuiven de prioriteiten. Vastgoed wordt minder gezien als iets dat een sociaal doel dient, en meer gezien als een puur financiële investering gericht op winst, ongeacht wat dat doet met een stad en haar inwoners. Dat proces noemen we financialisering. Maar dit financieel kapitaal verstopt zich vandaag achter een rookgordijn van jargon en achterkamertjes. Hun impact op ons dagelijks leven is nochtans enorm. Hoog tijd dus om dat rookgordijn weg te blazen.

Via dit project gaan we de komende jaren op zoek naar concrete voorbeelden over de impact van financieel kapitaal op huisvesting en de vastgoedmarkt in Brussel. We doen extra inspanningen om het voor het brede publiek toegankelijk te maken. Want dit thema hoort niet alleen toe aan financiële experts. Met dit project willen we organisaties die actief zijn rond betaalbare huisvesting in Brussel de tools geven om dit thema in handen te nemen. Zo kunnen zij makkelijker bewustmakingscampagnes organiseren en zowel hun publiek als beleidsmakers informeren over de effecten van financialisering. 

Van bij de opzet werken we samen met Brusselse organisaties die werken rond betaalbare huisvesting, financialisering en stedelijk beleid. De komende periode blijven we intensief samenwerken, zodat ons werk effectief beantwoordt aan wat zij nodig hebben. Voor ons onderzoek ligt de focus vooral op Atenor en Immobel, twee vastgoedbedrijven die actief zijn in Brussel. Daarnaast kijken we ook naar de opkomst van Real Estate Investment Trusts (REIT's). Zij liggen namelijk aan de basis van veel van de financialisering waar we het over zullen hebben. Er valt veel te leren door grondig te kijken naar hun evolutie, hun belangrijkste projecten en hun onderlinge verwevenheid. 

Verwacht je de komende jaren aan heel wat van boeiende artikelen, filmpjes, interactieve tools, een nieuw luik op onze website, enzovoort. Wordt vervolgd!