onKernelRequest
onKernelResponse
  naar nieuws

FairFin en haar Franstalige tegenhanger Financité hebben samen een label ontwikkeld voor financiële producten die een duurzame en/ of sociale doelstelling dienen. Voorlopig hebben 68 producten het label, waaronder aandelen van coöperaties en obligaties van vzw's. Elk jaar wordt de ‘Financité Prijs voor Duurzame Investeringen’ uitgereikt, een investering van Financité. De winnaar wordt bepaald aan de hand van stemmen van burgers.

Ook dit jaar werd er volop gestemd. We zijn dan ook erg blij de som van 2500 € te kunnen overhandigen aan de coöperatie Vervîcoop. Vervîcoop is een coöperatieve supermarkt in Verviers met als doel elke burger toegang te geven tot verantwoord, lokaal en duurzaam voedsel. Deze coöperatie zonder winst- maar met sociaal oogmerk wordt beheerd door haar leden en voor haar leden: de coöperanten. Omdat zij allemaal actief deelnemen aan het beheer van de supermarkt, slaagt de coöperatie erin hen kwaliteitsvolle producten aan te bieden, voornamelijk uit duurzame en lokale landbouw. Deze aanpak stimuleert de lokale economie en maakt het mogelijk om producenten een juiste prijs te betalen.

Op die manier wil Vervîcoop een solidaire ontmoetingsplek zijn die een zinvolle manier van consumptie stimuleert en bewustzijn creëert rond de huidige voedselproblematiek. Voor meer info over het label van Fairfin en Financité: www.fairfinlabel.be