onKernelRequest
onKernelResponse
naar dossiers
Five years - Ten guides

Five years - Ten guides


16 mei 2019

In dit document stellen we het werk van de Fair Finance Guide International in de afgelopen vijf jaar voor. We tonen hoe het werkt en wat we bereikten. Het geeft ook aan wat we van de komende jaren verwachten.


Banken en andere financiële instellingen hebben een enorme impact op de samenleving en in het bijzonder op mensen die in armoede leven. De last van de negatieve sociale en milieu-effecten van leningen en investeringen van financiële instellingen worden onevenredig zwaar gedragen door mensen die in armoede leven. Hierdoor neemt de ongelijkheid toe. Ook het klimaat wordt zwaar getroffen door schadelijke investeringen.

Zonder de investeringen te verschuiven van schadelijke bedrijven en projecten in de richting van duurzame en inclusieve ondernemingen, blijft het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) een ver-van-mijn-bed-show. De gemeenschappen die de de directe gevolgen voelen van slechte praktijken van bedrijven hebben vaak een beperkt vermogen om deze te beïnvloeden.

Daarom spelen maatschappelijke organisaties en initiatieven een sleutelrol bij het onderzoek en de bewustmaking over de investeringspraktijken van ondernemingen en financiële instellingen. De Fair Finance Guide is zo'n initiatief. Via een rigoureuze methodologie om het beleid van banken te beoordelen en de prestaties van banken binnen maar ook tussen landen te vergelijken. Samen met actieve campagnes, betrokkenheid en belangenbehartiging, is het een instrument om burgers te informeren en financiële instellingen onder druk te zetten.

In slechts vijf jaar vertienvoudigde de Fair Finance Guide: in 2014 gebruikte de Nederlandse FFG deze unieke aanpak al vijf jaar, in 2019 zien we de tiende FFG toetreding, in Thailand (maart 2019). De Belgische poot van het internationale initiatief is Bankwijzer. Op initiatief van FairFin sloegen acht organisaties de handen ineen om, samen met burgers, druk te zetten op de bankensector in ons land. BankWijzer is een initiatief van FairFin, met steun van Réseau FinancitéBond Beter Leefmilieu11.11.11.CNCD-11.11.11Amnesty InternationalOxfam BelgiqueNetwerk Bewust Verbruiken, Vrede en de ACV-CSC.