onKernelRequest
onKernelResponse
  naar nieuws

Grootbanken zijn opnieuw gebuisd op ethisch vlak, kleine banken doen het duidelijk beter. Dat blijkt uit de nieuwe scores van Bankwijzer, die banken in België beoordeelt op ethische thema's zoals klimaat, mensenrechten, corruptie en gendergelijkheid.

Weinig mensen weten wat er met hun geld gebeurt eenmaal ze het op de bank zetten. Banken geven grote reclamebudgetten uit aan imagocampagnes. Maar klopt die beeldvorming wel? Het is voor klanten moeilijk om dit zelf na te gaan. De Bankwijzer schept hierover duidelijkheid en trekt aan de alarmbel waar nodig.

Maandenlang spitten onderzoekers van Bankwijzer het publiek beschikbaar beleid van 9 banken uit. Dit beleid bepaalt niet alleen de interne werking van de banken, maar ook waarin ze het geld van de spaarders investeren. Ze onderzochten Argenta, Belfius, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, KBC, Triodos, Van Lanschot en vdk bank. Deze banken worden beoordeeld op 10 thema’s: klimaatverandering, natuur, mensenrechten, arbeidsrechten, wapens, belastingen, bonussen, transparantie, corruptie en gender.

Triodos blijft op kop, Argenta is sterkste stijger

Triodos eindigt net als bij de vorige evaluaties bovenaan de ranking. Argenta is de sterkste stijger. Ze boekte een flinke vooruitgang, vooral op klimaat, arbeidsrechten en transparantie. Hiermee komt Argenta bijna op hetzelfde niveau als vdk bank, die als tweede eindigt. Niet toevallig vormen kleine banken de top drie van de Bankwijzer scores. Ze nemen engagementen die vaak duidelijker zijn en met minder uitzonderingen op de principeverklaringen. Deze drie banken zijn ook niet beursgenoteerd en betalen weinig of geen bonussen. Dat zorgt voor minder focus op korte termijn winstmaximalisatie, en meer aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De grootbanken, die de sector domineren, zijn allemaal gebuisd. Daarbij valt op dat Belfius weinig moeite doet om haar beleid op te poetsen. Op heel wat thema’s communiceert de bank niet of nauwelijks over haar investeringsbeleid. Zeker van een bank die in handen is van de overheid, en gered is met belastinggeld, verwachten we meer aandacht voor maatschappelijke impact. In de recent gelekte federale informateursnota wordt het publieke karakter van Belfius eindelijk erkend. Hopelijk leidt dit tot een duidelijke maatschappelijke rol voor de bank en tot een transparant investeringsbeleid. ING is dan weer de beste grootbank op papier, maar de beleidsscore van de bank staat in groot contrast met de schimmige praktijken waar ze steevast op betrapt wordt.

Vooruitgang op vlak van klimaat, maar onvoldoende gezien de urgentie

Klimaat komt langzaam aan hoger op de agenda bij de banken. Bijna alle banken zetten stappen vooruit. Ze hanteren daarbij gedeeltelijke beperkingen voor de financiering van vooral steenkool. Langs de andere kant toont praktijkonderzoek aan dat de investeringen in fossiele brandstoffen nog steeds extreem hoog zijn en in sommige gevallen zelfs nog stijgen. BNP Paribas investeerde tussen 2016 en 2018 44,5 miljard euro in fossiele brandstoffen. ING investeerde 22,3 miljard euro in gas, olie of steenkool. Ondanks  geleidelijke vooruitgang nemen heel wat banken onvoldoende hun verantwoordelijkheid om klimaatopwarming onder controle te krijgen. 

Alle banken zwaar gebuisd op gendergelijkheid

Het is de eerste keer dat de Bankwijzer het beleid van de banken evalueert ten aanzien van gendergelijkheid. We zien dat elke bank lippendienst verleent aan het thema, maar niemand slaagt in de test. Een aantal banken, vooral Triodos en Argenta nemen maatregelen om vrouwelijk personeel meer kansen te geven. Geen enkele bank heeft echter voldoende aandacht voor gelijke rechten binnen gefinancierde bedrijven.

Nog veel werk aan de winkel 

Mensen maken zich steeds meer zorgen over wat de banken met hun geld doen. Bankwijzer viert dit jaar haar vijfde verjaardag. We zien dat klanten bankwijzer.be actief gebruiken. Ze sturen klachtenbrieven en veranderen van bank. Zo is de impact van banken op de samenleving een publiek debat geworden. Er is nog veel werk aan de winkel, maar Bankwijzer wil de mensen aanmoedigen om zich te blijven mengen in deze discussie.

Stuur een klacht of compliment naar je bank op bankwijzer.be