naar nieuws

Leden van Act For Climate Justice voerden gisteren actie aan de hoofdzetel van BNP Paribas in Brussel. Ze blokkeerden onder meer de hoofdingang. Met deze actie willen ze protesteren tegen de investeringen van BNP Paribas in fossiele brandstof.

Volgens de actievoerders gaat het om 26 miljard. BNP Paribas Fortis wil het bedrag van 26 miljard euro bevestigen noch ontkennen. Maar in 2017 bleek uit onderzoek door FairFin dat het zelfs om 30 miljard euro zou gaan. In onze rangschikking op Bankwijzer van hoe de banken scoren op het gebied van ‘klimaatverandering tegengaan’ komt BNP Paribas op de voorlaatste plaats van negen banken, en laat ze alleen Deutsche Bank achter zich. Eén van de verklaringen voor de slechte score is dat de bank niet berekent welke uitstoot wordt gegenereerd door activiteiten die zij financiert en dat ze ‘weinig onderneemt om die uitstoot te verminderen’.

Sinds dat onderzoek heeft BNP Paribas haar beleid met betrekking tot steenkool aangepast. De bank financiert geen nieuwe steenkoolcentrales meer en geeft bedrijven die ermee werken, alleen nog kredieten als ze een afbouwplan hebben. Maar Frank Vanaerschot, inhoudelijk coördinator bij FairFin, verwacht daar weinig van. ‘Het grootste deel van investeringen in fossiele brandstoffen zit in olie en gas’, zegt hij. ‘Er is nog veel werk aan de winkel.’

Geen plan voor echte transitie naar groene energie

In een persbericht, waarmee de bank reageert op de bezetting van gisteren, schrijft BNP Paribas dat ze tegen 2020 15 miljard in hernieuwbare energie zal investeren: ‘Een verdubbeling vergeleken met een aantal jaren geleden. We hebben ook een fonds gecreëerd van 100 miljoen euro dat investeert in innovatieve bedrijven die mee een oplossing zoeken voor de energietransitie.’ Tegelijkertijd benadrukt de bank dat ze ‘een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van haar klanten’. Met nog uitsluitend investeringen in vormen van groene energie zou de bank tegenover hen een ‘onverantwoord’ risico nemen, klinkt het.

FairFin vindt dat geen geldig excuus. ‘Ze keren de zaken om: net als alle andere sectoren is er ook een risico verbonden aan het investeren in groene energie. Maar het is wel absoluut noodzakelijk om te stoppen met fossiele  brandstoffen en onze energieproductie hernieuwbaar te maken. En dat zal alleen maar lukken als er ook op grote schaal in geïnvesteerd wordt,' zegt Frank Vanaerschot. ‘Iedereen weet intussen dat we, om onder een opwarming van 1,5 graden te blijven, moeten stoppen met de financiering van fossiele brandstof. Maar BNP Paribas heeft geen enkel plan om haar investeringen erin uit te faseren. Slechts heel weinig banken hebben al grondig nagedacht over hoe ze met de energietransitie zullen omgaan.’