naar kalender

Deze interactieve nascholing voor leerkrachten 2de en 3de graad SO gaat over financiële educatie, duurzame ontwikkeling en actief burgerschap. De nascholing is opgedeeld in twee delen.

In deel 1 krijg je de knowhow mee om er in de klas mee aan de slag te gaan. Hoe kan je samen met de leerlingen ontrafelen waarin banken ons geld investeren? We vertrekken vanuit de leefwereld van de leerlingen en maken daarna de overstap naar wereldthema’s die hen verontwaardigen. Bij nader onderzoek blijken die thema’s toch wel niet te linken aan de investeringen die de banken maken met ons geld zeker?

In deel 2 kijken we op metaniveau naar leerdoelstellingen, reacties van leerlingen en leerkrachten, opbouw en methodieken.

Route