naar kalender

Benieuwd wat je geld zoal uitspookt eenmaal het op je rekening staat? Het slaapt namelijk niet op de bank. De financiële keuzes die banken vandaag met dat geld maken, bepalen hoe de wereld van morgen eruit ziet. Een bank kan bijvoorbeeld kiezen om te investeren in groene energie of in wapenbedrijven. Hoe komt het dat nog zoveel geld wordt geïnvesteerd in praktijken die slecht zijn voor onze wereld?

FairFin legt uit wat er achter de schermen van een bank gebeurt. Zijn er alternatieven? Waar kun je zelf naartoe met je geld, binnen en buiten het bestaande geldsysteem?

Wat?

Wil je lesgeven over duurzaam bankieren? Wil je duurzaam bankieren linken aan het klimaat, gendergelijkheid, arbeidsomstandigheden... kortom de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)?

Tijdens deze Train the Trainer krijg je alle tools (training + hand-outs) en methodieken om in je klas aan de slag te gaan over wat de bank écht doet met je geld en duurzaam bankieren. 

Deze workshop werd ontwikkeld in opdracht van Fairfin vzw. 

Voor wie?

Voor leerkrachten derde/tweede/eerste graad secundair onderwijs (BSO, DBSO, TSO, KSO en ASO) die werken rond de leerplandoelstellingen financiële educatie, duurzaamheid en de leerlijn actief burgerschap. We denken hierbij aan leerkrachten kantoor, PAV, levensbeschouwelijke vakken, actief burgerschap, algemene vorming, economie..

Opbouw van de workshop

In deel 1, maak je als leerkracht de workshop zelf mee en krijg je de knowhow om er in de klas mee aan de slag te gaan. Hoe kan je samen met de leerlingen ontrafelen waarin banken ons geld investeren? We vertrekken vanuit de leefwereld van de leerlingen en maken daarna de overstap naar wereldthema’s die hen verontwaardigen. Bij nader onderzoek blijken die thema’s toch wel niet te linken aan de investeringen die de banken maken met ons geld zeker? 

In deel 2 kijken we op metaniveau naar leerdoelstellingen, reacties van leerlingen en leerkrachten, opbouw, methodieken, houding en drempels voor leerkrachten om deze nascholing toe te passen in de les.

Doelstelling van de workshop

Na deze workshop weten de leerlingen:

  • wat de basis van de werking van een bank is;
  • waarin het geld van hun bank geïnvesteerd wordt;
  • waar ze die informatie kunnen opzoeken;
  • hoe ze actie kunnen ondernemen en als actieve burger het verschil kunnen maken;

Na deze workshop hebben de leerlingen: 

  • een kritische mening ontwikkeld over wat banken met hun geld doen;

Na deze workshop kennen de leerlingen: 

  • de duurzaamheidsrangorde van verschillende banken;

Praktisch

  • Kostprijs: 50 euro (inclusief btw) euro per persoon. Achteraf krijg je de hand-outs en de PowerPoint en kan je in principe de volgende dag zelf de workshop geven. 
  • De webinar gaat door vanaf 6 personen en er kunnen maximum 9 mensen deelnemen. Je krijgt uiteraard een attest van deelname en een factuur indien je dit nodig hebt. 
  • Je inschrijving is uiteraard pas definitief na betaling. Gelieve te storten op rekeningnummer: BE 28 9733 6468 9520 met vermelding: naam + datum webinar.