naar kalender

Interactief webinar bedoeld voor beslissingnemers en beleidsmedewerkers die inspiratie willen opdoen rond geld en duurzaamheid voor hun lokale economie.

Heeft de Corona-pandemie u ook wakker geschud? U merkte ongetwijfeld dat we maar beter structureel aan de slag gaan om duurzaamheid van onze economie en de levenskwaliteit van onze burgers te garanderen… 

Het goede nieuws? Onze economie kan ervoor zorgen dat wij sneller en duurzamer die omschakeling maken. Een omschakeling die ervoor zorgt dat de lokale economie versterkt wordt met respect voor mens en planeet. 

Sommige onder u experimenteren misschien al met een Coronabon. Wist u dat dat maar één stap verwijderd is van een meer structurele oplossing?

Op zoek naar dergelijke innoverende oplossingen hoe we geld op onze levenskwaliteit kunnen afstemmen, staken 4 organisaties de koppen bij elkaar. Howest, Muntuit, FairFin en Happonomy nodigen u graag uit voor een interactief webinar waarbij we u willen informeren en inspireren over de mogelijkheden voor uw stad of gemeente.

De bedoeling is nieuwe perspectieven aan te bieden rond perceptie van geld alsook mogelijke pistes voor vernieuwing en verbetering van het sociaal-economisch welzijn van de inwoners van uw gemeente. U zal enkele bouwstenen meekrijgen om zelf in uw gemeente of stad aan de slag te gaan met een innovatief project dat niet alleen welzijn, maar ook duurzaamheid, klimaat en korte keten gunstig zal beïnvloeden.

Na een eerste uiteenzetting van munttypes en een basisinkomen, komen twee specifieke getuigenissen van een Vlaamse beleidsvoerder en een ervaringsdeskundigen aan de beurt. Zij zijn betrokken bij lokale projecten rond een gemeenschapsmunt en willen u graag de impact ervan doen ervaren.

Daarna gaan we concreter in op de mogelijkheden die u hebt en waar het LoREco project kan ondersteunen. Tot slot, voorzien wij, naast een Q&A moment, ook een (optionele) virtuele breakout sessie van 30 minuten voor discussie en networking. 

Sprekers

Jolien De Boodt is als beleidsadviseur bij Stad Sint-Niklaas trekker van het traject ‘Sint-Niklaas slimme stad’. In samenwerking met burgers, middenveld, bedrijfsleven, kennisinstellingen,... pakt men er maatschappelijke uitdagingen aan. Eén van de ideeën die vandaag verregaand onderzocht wordt is de transitie van stadspunten voor lokaal shoppen naar stadsmunten waar veel meer doelen mee bereikt worden. Ze getuigt graag over hoe men stakeholders betrekt, men beleidsdomeinen verbindt en alle uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Griet Sannen is deelnemer van het eerste uur aan de gemeenschapsmunt Buurtijd in het Antwerpse district Berchem. Buurtbewoners en organisaties bouwen aan een netwerk waarin men elkaar helpt en ondersteunt. Ook de scholen, het buurthuis, de plaatselijke drukker, de volkskeuken, het webpunt, het districtsbestuur, ... en de bloemenwinkel doen mee. Griet gebruikt Buurtijd voor kleine ditjes-en-datjes en geeft workshops ‘upcycling’ in ruil voor deze lokale munt. Zelfs haar kinderen participeren en verzamelen er knutselgerief mee. Kortom een bevoorrechte getuige van de concrete impact van dit project.