onKernelRequest
onKernelResponse
  naar nieuws

De Flietermolen is een coöperatieve molen die boeren, bakkers en gezinnen met elkaar verbindt in een duurzame, korte keten. Ze kopen graan van biologische boeren uit de streek, aan een eerlijke prijs. Dat graan vermalen ze tot bloem en meel, dat ze zelf verkopen en ook leveren aan lokale bakkers. Die maken er gezond, duurzaam brood van dat iedereen kan kopen.

 

Door deze lokale manier van werken, minimaliseert de Flietermolen het aantal kilometers dat brood aflegt voor het op jouw bord terecht komt. Bovendien zorgen ze in elke schakel van het productieproces voor een eerlijk loon naar werk. De Flietermolen geeft zo een duurzaam antwoord op de serieuze problemen in de voedselindustrie. Onze supermarkten en restaurants bieden een weelde aan voedsel aan, maar voor het eten de rekken bereikt, wordt veel opgeofferd. Het eten op ons bord draagt vaak bij aan de opwarming van de aarde, vervuilt de natuur, of vergroot de kloof tussen arm en rijk. 

De Flietermolen toont aan dat het anders kan, en legt zo het fundament voor een betere wereld. De molen is bovendien een coöperatie, wat betekent dat ze missiegedreven werken en beheerd worden door een Algemene Vergadering waar elk lid één stem heeft, ongeacht het aantal aandelen dat die bezit. 

Help jij mee?

Om hun werk voort te zetten en uit te breiden gaat de Flietermolen verhuizen. Daarom is de Flietermolen op zoek naar mensen om aandelen te kopen en zo coöperant te worden van de organisatie. Het geld dat je in de Flietermolen steekt is dus geen gift, maar een investering. In ruil voor je aandeel krijg je inspraak in de werking van de coöperatie. Maar je krijgt bovenal sociale winst: je maakt hun project en hun positieve impact mee mogelijk.

Grondleggers

Elke dag zetten talloze initiatieven zich in voor een meer rechtvaardige en duurzame wereld. Ze bewijzen in de praktijk dat op een andere manier omgaan met geld, de planeet en mensen echt kan. Met hun voorbeeld leggen ze het fundament voor een betere wereld, daarom noemen we ze Grondleggers. Vaak blijft hun werk echter onderbelicht. Daarom zetten wij hen in de schijnwerpers.

De Grondleggers gaan voluit voor een ander economisch model: coöperaties, maatwerkbedrijven, bedrijven en organisaties uit de solidaire en sociale economie. We gaan op zoek naar Grondleggers op vlak van energie, voeding, wonen en circulaire economie, die een alternatieve visie ontwikkelen als antwoord op barsten in ons economisch systeem.