onKernelRequest
onKernelResponse
naar dossiers
verkiezingsmemorandum cover

Verkiezingsmemorandum 2024-2029


07 september 2023

Wat zou jij eisen als je het verkiezingsprogramma van een Belgische politieke partij mocht opstellen?

Bij FairFin stelden we onszelf die vraag en schreven een memorandum. Dat is een lijst met eisen waarvan wij vinden dat politici die moeten opnemen in hun programma voor de federale verkiezingen van juni 2024. Terwijl politici hun verkiezingsprogramma samenstellen, voert FairFin gesprekken met hen om te pleiten voor een ethisch en democratisch financieel systeem.