onKernelRequest
onKernelResponse
naar dossiers
Kompas (Foto: AbsolutVision via Unsplash)
Sébastien Mortier

Pensioenspaarproducten: update 2020


10 december 2020

Sinds kort promoten enkele banken “duurzame” pensioenspaarproducten. Zoals je in dit overzicht kan zien is de keuze tamelijk beperkt en is het ambitieniveau heel variabel.