onKernelRequest
onKernelResponse
naar dossiers
Fossielvrije banken in de strijd tegen de koolstofzeepbel
Frank Vanaerschot (FairFin); Belgische klimaatcoalitie

Fossielvrije banken in de strijd tegen de koolstofzeepbel


04 februari 2019

Aan de horizon van 2030 doemt een ‘carbon bubble’ op in vergelijking waarmee de internetzeepbel en de vastgoedzeepbel kinderspel zijn. Investeringen in fossiele brandstoffen dreigen razendsnel hun waarde te verliezen, niet alleen door het groeiende klimaatbewustzijn, maar ook door economische factoren. Intussen slinkt de tijd om de klimaatopwarming binnen de grens van 2 of 1,5 graden te houden in rap tempo.

 

Als we de fossiele brandstofbedrijven hun gang laten gaan zitten we in 2036 al aan een opwarming van 2°C. Banken kunnen een belangrijke rol spelen bij de broodnodige omslag naar een koolstofarme economie door hun financiering van de steenkool-, olie- en gassector te reguleren en aan banden te leggen. De overheid heeft op haar beurt een grote verantwoordelijkheid om het kader te scheppen waarin de transitie naar een klimaatneutrale economie mogelijk is.

 

In deze paper schetsen we ons onderzoek naar de financiering van fossiele brandstoffen door vier grootbanken in België. We starten met een algemene schets van de problematiek en we eindigen met concrete aanbevelingen aan banken en overheden.