onKernelRequest
onKernelResponse
naar dossiers
Cover beleidsplan 2021-2025
Fairfin

Beleidsplan 2021-2025


25 juni 2020

“We dromen van een wereld waarin iedereen in vrijheid, in waardigheid en met respect voor elkaar kan leven. (...) We dromen van een wereld waarin het goed is om te leven; waarin de mensen, de planten, de dieren, de bossen, de bergen en de zeeën hun plaats vinden. (...) Een wereld waarin welvaart, geluk, gezondheid en welzijn rechtvaardig verdeeld zijn, waaraan iedereen bijdraagt naar vermogen en neemt naar behoefte. Kortom, een wereld waarin de aarde, de natuur en wijzelf ons grootste kapitaal zijn.”

 

Zo stond het in het manifest van FairFin in 2012. Zeven jaar later koesteren we nog steeds dezelfde droom.

En we zijn niet de enigen die dromen. Elke dag opnieuw zien we mensen zorg dragen voor zwakkeren in onze maatschappij, zich politiek engageren, hun vrienden en familie uit de nood helpen, opkomen voor vrouwenrechten, nieuwkomers helpen, minder vlees eten, duurzame coöperaties opstarten, meer fietsen enzovoort. Het zijn mensen die net als wij geloven dat het beter kan en die de handen uit de mouwen steken.

Toch mist er iets. Want als zoveel mensen hard werken aan een positief verhaal, waarom loopt er dan nog zoveel fout? Waarom worden mensenrechten nog altijd op grote schaal geschonden? Waarom leven nog zoveel mensen in armoede, ondanks decennia van ongeziene productieve groei? Waarom blijft olie booming business, terwijl de duurzame alternatieven te weinig opgepikt worden?

Wie uitzoomt komt vaak tot dezelfde constatatie: ergens worden keuzes gemaakt die ons niet allemaal ten goede komen. Keuzes die draaien om geld. Money makes the world go round.

And money never sleeps. Geld slaapt niet wanneer je het op de bank of in een pensioenfonds parkeert. Het gaat de hele wereld rond. Het wordt geïnvesteerd in een waaier van activiteiten. Soms in positieve zaken, maar te vaak zien we de miljoenen en miljarden stromen naar controversiële wapens, militaire dictaturen en multinationals die geen rekening houden met mensenrechten of milieunormen. 

En ook hier in Vlaanderen voelen we de gevolgen van die keuzes. Denk aan de vastgoedbubbel die armere mensen buiten spel zet in de grootsteden. Schadelijke investeringen in wapens en conflicten, die mensen op de vlucht doen slaan. De investeringen in fossiele brandstoffen die maar door blijven gaan terwijl ook wij in België af te rekenen krijgen met droogte, overstromingen en stormen. Denk maar aan de financiële crisis van 2008 en hoe de belastingbetaler de banken moest redden.

Niks nieuws onder de zon, maar toch krijgen we er geen vat op. Het financieel systeem hult zich in een rookgordijn van jargon, fiscale constructies, shadow banking en andere vormen van complexiteit en geheimzinnigheid. Voor de burger abstracte instellingen zoals banken, verzekeraars, rating agencies, vermogensbeheerders en de nieuwe FinTech bedrijven slagen erin om te functioneren alsof ze zich op een andere planeet bevinden. Er wordt nog steeds gegraaid en gespeculeerd dat het een lieve lust is. Alsof mensenlevens, het klimaat en de stabiliteit van onze economie en maatschappij er niet toe doen. Ethische waarden, het maatschappelijk belang en democratische regels zoals inspraak en transparantie naar burgers en klanten van financiële instellingen zijn hier blijkbaar niet van toepassing.

FairFin wil de spelregels veranderen. Want de talloze inspanningen voor een betere wereld vervallen in het niets als we niet tegelijk het financiële systeem aanpakken. Het geld van vandaag maakt de wereld van morgen. We zijn ervan overtuigd dat het financieel systeem een enorme hefboom kan zijn voor het verwezenlijken van onze droom. 

Dat is geen “ver-van-mijn-bed-show”. Iedereen komt dagelijks in contact met het financieel systeem. We verdienen geld, geven het het uit en zijn klant bij een bank. We hebben leningen, verzekeringen en doen aan pensioensparen. Het is het geld waar wij voor werkten dat buiten onze wil en vaak buiten ons zicht zoveel schade berokkent. Het financieel systeem en de beoogde verandering ervan belangen dus iedereen aan. Dat is waarom FairFin aan een beweging in Vlaanderen bouwt die zich bewust is van het belang van het financieel systeem en meewerkt aan de verandering ervan.

Wij zijn de watchdogs van de bankensector, de promotoren van pioniers die het anders aanpakken en de stuwers van een maatschappelijk draagvlak voor een structureel andere inrichting van het hele financiële systeem.

FairFin werkt al tientallen jaren rond dit thema. Niet alleen omdat we geloven dat het anders kan, maar omdat ervaring leert dat we impact kunnen hebben. We zien voorzichtige veranderingen. Enkele financiële spelers zetten significante stappen naar een duurzamer investeringsbeleid. Er groeit een kritische massa van burgers die hun schouders zetten onder verandering. Beleidsmakers op verschillende niveaus deden ernstige pogingen om uitspattingen aan banden te leggen. Maar de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan, zijn immens groot en urgent. Onze droom waarmaken vraagt samenwerking en doorzettingsvermogen.

Daarom staan we hier vandaag met hernieuwde energie klaar voor een nieuwe beleidsperiode. Om te blijven streven naar een nieuw financieel systeem als hefboom voor mens en planeet. Samen met vele andere organisaties, nationaal en internationaal. Samen met onze vrijwilligers, leden en sympathisanten.

Doe je mee?

Zo lees je dit beleidsplan

De inleiding van het beleidsplan las je zonet. Daarna komt een tweede deel dat een algemeen beeld schetst van FairFin vzw. De missie en visie van onze organisatie komen erin aan bod, de rol die we willen opnemen als sociaal-culturele volwassenenorganisatie, de geschiedenis van FairFin en de mensen die de organisatie dragen.

In het derde luik schetsen we het waarom van FairFins werking in de komende beleidsperiode. Daarbij kijken we naar naar de maatschappelijke gebeurtenissen om ons heen en evalueren we de werking van FairFin in de afgelopen jaren. Deze elementen vormen de basis voor de strategische keuzes die we maakten voor dit beleidsplan.

Deel vier is het belangrijkste deel van dit document. Daarin leggen we uit welke doelen FairFin in de periode 2021-2025 wil behalen, wie we met onze werking willen bereiken, welke strategieën we daarvoor gaan gebruiken en welke activiteiten we zullen uitvoeren.

Daarna gaan we over tot deel vijf, het zakelijke luik van het beleidsplan. Daarin komt in eerste instantie onze communicatiestrategie aan bod. Daarna volgt een blik achter de schermen en beschrijven we hoe we ons intern organiseren om onze activiteiten uit te voeren. Vervolgens leggen we uit hoe we de kwaliteit van onze werking bewaren. Onder financiën geven we de meerjarenbegroting 2021-2025 van FairFin mee en verantwoorden we de gevraagde subsidie-enveloppe.

In deel zes vatten we het hele beleidsplan samen volgens de beoordelingselementen van het Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk.