onKernelRequest
onKernelResponse
naar dossiers
geld
FairFin

Analyse: Zijn er "verantwoorde" oplossingen voor pensioensparen?


11 december 2018

Het is de periode waarin we brieven ontvangen van financiële instellingen die ons eraan herinneren dat we aan het einde van dit jaar "ons belastingvoordeel voor 2018
moeten optimaliseren met het pensioensparen". Pensioensparen is vaak de allereerste, of zelfs de enige investering die mensen doen. Bij pensioensparen zet je geld opzij
voor je oude dag én profiteer je van een fiscaal voordeel. Nieuwe fiscale regels maken pensioensparen wel ingewikkelder. Voor bewuste spaarders is het daarnaast belangrijk te weten waar hun geld in wordt belegd. Welke projecten en bedrijven worden met dit pensioenspaargeld gefinancierd? Zijn er "maatschappelijk verantwoorde" oplossingen voor pensioensparen op de Belgische markt? FairFin en haar Franstalige partner Financité analyseren de situatie.


Kom op voor duurzaam pensioengeld

Wat kan jij doen voor een duurzaam pensioen?