onKernelRequest
onKernelResponse

Stuur een klachtenbrief naar Belfius

Hoewel Belfius regelmatig communiceert over mensenrechten en "ethische beleggingen" promoot, lijkt de realiteit minder rooskleurig. Nieuw onderzoek op basis van de financiële databases Refinitiv, Bloomberg, and IJGlobal, uitgevoerd door de internationale coalitie "Don't Buy Into Occupation" beschrijft hoe Belfius de voorbije jaren bedrijven financierde die actief zijn in illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, voor een bedrag van 302 miljoen dollar.

Vraag Belfius om te handelen in overeenstemming met haar eigen mensenrechtenprincipes. Als bedrijven niet binnen een redelijke termijn kunnen aantonen dat ze zich terugtrekken uit activiteiten die volgens het internationaal recht illegaal zijn, moet Belfius zich terugtrekken uit de bedrijven in kwestie.

Stuur een klachtenbrief naar Belfius en dring er bij hen op aan actie te ondernemen in deze zaak.

Geachte heer, mevrouw,

Ik schrijf u als bezorgde klant, werknemer en/of burger, 

Hoewel Belfius regelmatig communiceert over mensenrechten en ‘ethisch beleggen’ promoot, blijkt de realiteit minder rooskleurig te zijn. In het tweede rapport van de internationale “Don’t Buy Into Occupation”-coalitie lees ik dat Belfius de afgelopen jaren voor 302 miljoen dollar bedrijven financierde die actief zijn in de illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. 

De bouw en uitbreiding van die nederzettingen is een schending van het internationaal recht. De nederzettingen worden beschouwd als oorlogsmisdaden, liggen aan de basis van talrijke mensenrechtenschendingen en zijn een centraal onderdeel van het Israëlische apartheidsregime. 

Financiële instellingen - zoals u - die bedrijven steunen die actief zijn in de nederzettingen, dragen een zware verantwoordelijkheid. Volgens de Verenigde Naties hebben financiële instellingen zoals Belfius een "ongeëvenaarde mogelijkheid" om invloed uit te oefenen op ondernemingen en vooruitgang te boeken bij de implementatie van de VN-richtlijnen. 

Uw geld, daarentegen, maakt mensenrechtenschendingen mogelijk in de Israëlische nederzettingenindustrie. Het is dus aan Belfius om haar invloed aan te wenden om ervoor te zorgen dat de bedrijven waarin ze investeert het internationaal recht respecteren.

Ik vraag Belfius om te handelen volgens haar eigen principes en beleidslijnen betreffende mensenrechten. Daarom dring ik er bij u op aan een strikt beleid te voeren, met een versterkte, grondige mensenrechtentoets op alle financiële relaties met bedrijven die actief zijn in de Israëlische nederzettingenindustrie. Als bedrijven niet binnen een redelijke termijn kunnen aantonen dat zij zich terugtrekken uit activiteiten die volgens het internationaal recht illegaal zijn, moet u desinvesteren.

Ik vraag u ook om toekomstige investeringen in zulke bedrijven te vermijden, door de ontwikkeling van een duidelijk mensenrechtenbeleid dat "betrokkenheid bij Israëlische nederzettingen" als uitsluitingscriterium hanteert. 

Ik kijk uit naar uw antwoord over mijn bezorgdheden.

Met vriendelijke groet,
[ Jouw naam ]

Stuur deze klachtenbrief

Jouw gegevens:

 
By agreeing to this you will be added to the newsletter of the Don't Buy Into Occupation-coalition
Door deze petitie te ondertekenen verklaar je je akkoord dat de FairFin de door jou verstrekte gegevens bijhoudt in overeenstemming met onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid. Je kunt die gegevens opvragen, laten verbeteren en laten verwijderen. Dat kan per e-mail naar info@fairfin.be. Als je vindt dat we je persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verwerken, kun je een klacht indienen bij de Privacycommissie.

dbio