Workshop financiele educatie: praktische info voor docenten

Duur workshop : Twee lesuren van 50 minuten

Doelgroep: Derde / tweede graad BSO, TSO, ASO

Aantal leerlingen

 • max 15 leerlingen

 • Gelieve geen klassen samen te voegen die anders niet samengevoegd worden

 • Leerkracht blijft aanwezig

Gevraagde materiaal

 • Stoelen in cirkel

 • Witbord met stiften/krijtbord

 • Werkende beamer en aansluiting voor laptop/usb ( verduisterend lokaal is een plus)

 • Voldoende computers met internet zodat leerlingen in groepjes van 3 a 4 een computer hebben

 • Papieren en pennen voor de leerlingen

Gevraagde info (gelieve dit via mail terug te sturen)

 • Contactpersoon op de dag zelf (naam+email+ gsm-nummer)

wij proberen minstens 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn

 • Contactgegevens aanvrager (indien anders dan contactpersoon de dag zelf) (naam, email + gsm-nummer)

 • Adres school (+ locatie ingang indien anders/ complexer dan adres)

 • Jaar en richting

 • Specificaties: vak waarin de workshop gegeven wordt, taalniveau Nederlands, genderverdeling, andere bemerkingen

 • Facturatiegegevens

 • Ingevuld evaluatieformulier achteraf

Kostprijs

 • Workshop voor 15 lln max: 250 euro + vervoerskost

 

Leerdoelen workshop

Na deze workshop weten de leerlingen:

 • wat de basis van de werking van een bank is

 • waarin het geld van hun bank geïnvesteerd wordt

 • waar ze die informatie kunnen opzoeken

 • hebben de leerlingen een kritische mening ontwikkeld over wat banken met hun geld doen

 • kennen de leerlingen de duurzaamheidsrangorde van de verschillende banken

 • weten leerlingen hoe ze actie kunnen ondernemen

 

Leerdoelen van de leerlijn “Actief Burgerschap”? (GO! 3de graad) behaald door de workshop

 

Competentie filosoferen:

 • zelfstandig kritisch denken: derde graad cluster 1:

V13 (inzicht in eigen denkproces), V14 (onderwerp dialoog + onderzoeksvraag), V18 (standpunten in vraag stellen) + V16 (eigen standpunt uitleggen), K17 (kennisinhouden, eigen expertise + beginsituatie), A15 (interesse tonen)

 • samen kritisch denken: cluster 2: A29 (engageren perspectieven en overtuigingen), A31 (eigen standpunt te evalueren), V37 (meningen en argumenten in dialoog vergelijken), V38 (argumenten beoordelen), V39 (gevolgen van standpunten analyseren), A34 (zelfstandig bronnen gebruiken)

 

Competentie waardenvorming:

 • cluster 1: ethische perspectieven

V65 (ethisch perspectief analyseren), V66 (betrokken partijen en belangen), V68 (oplossingsgericht), V69 (lokale en globale uitdagingen), A55 (interesse), A57 (alert opmerken onrecht), A58 (onrecht voorkomen),

 • cluster 2: keuzevorming: A66 (verantwoordelijkheid eigen handelen), V90 (impact individuele keuzes),

 • cluster 3: conflict en spanningen: V102 (conflict onderzoeken), A78 (inzicht principes rechtstaat) en A79( impact)

 

Competentie duurzaam samenleven:

 • cluster 2: betrokkenheid: V133 (reflecteren gevolgen gedrag), V135 (acties), A106 (kritisch), A107 (interesse), A109 (complexiteit),

 • cluster 3: mensenrechten: V144 (mensenrechten, spanningen), A117 ( engageren), A118 (behandeling)